پایگاه خبری - اطلاع‌رسانی وب ‌دا - خراسان شمالی
چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧ -
»
اخبار زیر مجموعه های علوم پزشکی خراسان شمالی


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۸۴۰ مورد

تعداد بازدید های کل : ۱۰۶۱۷۹۱ مورد

جلسه بررسی نرم افزار آزمایشگاه
جلسه بررسی نرم افزار آزمایشگاه

سومین تست نظام ارجاع بیماران از سطح یک به 2و3
سومین تست نظام ارجاع بیماران از سطح یک به 2و3

دومین تست نظام ارجاع بیماران از سطح یک به 2و3
دومین تست نظام ارجاع بیماران از سطح یک به 2و3

تشکیل کمیته نظام ارجاع مورخه 97.09.17 در معاونت بهداشتی
تشکیل کمیته نظام ارجاع مورخه 97.09.17 در معاونت بهداشتی

بررسی سیستم نظام ارجاع
بررسی سیستم نظام ارجاع

برگزای بیست و پنجمین جلسه فاوادر حوزه بهداشت
برگزای بیست و پنجمین جلسه فاوادر حوزه بهداشت

بررسی نظام ارجاع در مراکز حصارگرمخان، صندل اباد، الهوردیخان
بررسی نظام ارجاع در مراکز حصارگرمخان، صندل اباد، الهوردیخان

بررسی نظام ارجاع به سطوح مختلف در مراکز حصارگرمخان، صندل اباد، الهوردیخان
بررسی نظام ارجاع به سطوح مختلف در مراکز حصارگرمخان، صندل اباد، الهوردیخان

برگزاری هجدمین جلسه فاوادر حوزه بهداشت
برگزاری هجدمین جلسه فاوادر حوزه بهداشت

برگزاری بیست و سومین جلسه فاوادر حوزه بهداشتی

بروزرسانی سامانه سهم
بروزرسانی سامانه سهم

بروزرسانی نرم افزار پرداخت حقوق کارکنان به ورژن2.25.11.3
بروزرسانی نرم افزار پرداخت حقوق کارکنان به ورژن2.25.11.3

راه اندازی شبکه آزمایشگاه مرکز بهداشت بجنورد

بجنورد میزبان جلسه مدیران قطب 9
بجنورد میزبان جلسه مدیران قطب 9

برگزاری بیست و چهارمین جلسه فاوادر حوزه بهداشتی
برگزاری بیست و چهارمین جلسه فاوادر حوزه بهداشتی

بروزرسانی سامانه سهم
بروزرسانی سامانه سهم

بروز رسانی سامانه تیکتینگ - ماژول رنکینگ
بروز رسانی سامانه تیکتینگ - ماژول رنکینگ
ماژول رنگینگ سامانه تیکت بروز رسانی گردید

بروزرسانی نرم افزار صدوراحکام پرسنلی به نسخه 2.31.4.2
بروزرسانی نرم افزار صدوراحکام پرسنلی به نسخه 2.31.4.2

جلسه ویدئو کنفرانس مدیر روابط عمومی دانشگاه با وزرات
جلسه ویدئو کنفرانس مدیر روابط عمومی دانشگاه با وزرات

بروز رسانی سامانه مدیریت درخواست های فاوا
بروز رسانی سامانه مدیریت درخواست های فاوا
سامانه مدیریت درخواست های فاوا (ticketing) بروز رسانی گردید

راه اندازی سامانه ورود یکپارچه دانشگاه
راه اندازی سامانه ورود یکپارچه دانشگاه

بروزرسانی موفقیت آمیز سامانه اتوماسیون دبیرخانه
بروزرسانی موفقیت آمیز سامانه اتوماسیون دبیرخانه

بروزرسانی موفقیت آمیز سامانه اتوماسیون دبیرخانه
بروزرسانی موفقیت آمیز سامانه اتوماسیون دبیرخانه

آمادگی جهت به روز رسانی نسخه جدید سامانه اتوماسیون دبیرخانه فرزین

برگزاری آزمون جامع ارشد آموزش پزشکی مجازی
برگزاری آزمون جامع ارشد آموزش پزشکی مجازی

برگزاری ویدئو کنفرانس بررسی مشکلات سامانه امین آذر

انتصاب در حوزه مدیریت آماروفناوری اطلاعات وزارت

آموزش کار با سامانه نوبت دهی نظام ارجاع در مرکز جامع سلامت صندل آباد
آموزش کار با سامانه نوبت دهی نظام ارجاع در مرکز جامع سلامت صندل آباد

بیست و سومین ویدئوکنفرانس فاوا در حوزه بهداشت برگزار شد
بیست و سومین ویدئوکنفرانس فاوا در حوزه بهداشت برگزار شد

برگزاری اولین آزمون مجازی آنلاین در سایت ساختمان جدید دانشکده پزشکی
برگزاری اولین آزمون مجازی آنلاین در سایت ساختمان جدید دانشکده پزشکی

برگزاری هفتمین جلسه کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی در مورخه 97/08/13
برگزاری هفتمین جلسه کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی در مورخه 97/08/13

بیست و دومین ویدئو کنفرانس فاوا در حوزه بهداشت برگزار گردید
بیست و دومین ویدئو کنفرانس فاوا در حوزه بهداشت برگزار گردید

برگزاری جلسه آموزشی کار با سامانه نوبت دهی نظام ارجاع
برگزاری جلسه آموزشی کار با سامانه نوبت دهی نظام ارجاع

برگزاری بیست و یکمین جلسه فاوادر حوزه بهداشت

بروز رسانی نرم افزار نظام نوین مالی (تعهدی)
بروز رسانی نرم افزار نظام نوین مالی (تعهدی)

برگزاری بیستمین جلسه ویدئو کنفرانس فاوا در حوزه بهداشت
برگزاری بیستمین جلسه ویدئو کنفرانس فاوا در حوزه بهداشت

پشتیبانی آزمون بهورزی دانشگاه
پشتیبانی آزمون بهورزی دانشگاه

نصب و بروزرساني سيستم هاي سايت دانشكده پرستاري
نصب و بروزرساني سيستم هاي سايت دانشكده پرستاري

حضور كارشناسان فاوا در فرايند آزمون بهورزي
حضور كارشناسان فاوا در فرايند آزمون بهورزي

تشکیل نوزدهمین جلسه فاوا حوزه درمان به صورت ویدئوکنفرانس
تشکیل نوزدهمین جلسه فاوا حوزه درمان به صورت ویدئوکنفرانس

برگزاری نوزدهمین حلسه شورای مشورت فاوا در حوزه بهداشت!
برگزاری نوزدهمین حلسه شورای مشورت فاوا در حوزه بهداشت!

برگزاری جلسه سیستم اسکن مدارک پزشکی در HIS به صورت ویدیوکنفرانس
برگزاری جلسه سیستم اسکن مدارک پزشکی در HIS به صورت ویدیوکنفرانس

اقدام ضربتی کارشناسان فاوا در بازدید از سیستم های ستاد دانشگاه
اقدام ضربتی کارشناسان فاوا در بازدید از سیستم های ستاد دانشگاه

برگزاری جلسه کارشناسان فاوا در خصوص دانشکده پرستاری
برگزاری جلسه کارشناسان فاوا در خصوص دانشکده پرستاری

بروزرسانی نرم افزار حقوق و دستمزد کارکنان
بروزرسانی نرم افزار حقوق و دستمزد کارکنان

تشکیل هجدهمین جلسه فاوا حوزه درمان به صورت ویدئوکنفرانس
تشکیل هجدهمین جلسه فاوا حوزه درمان به صورت ویدئوکنفرانس

جلسه بررسی سامانه پرونده الکترونیک دانشجویان
جلسه بررسی سامانه پرونده الکترونیک دانشجویان

برگزاری کلاس آموزشی سپاس در معاونت درمان
برگزاری کلاس آموزشی سپاس در معاونت درمان

تشکیل هفدهمین جلسه فاوا حوزه درمان به صورت ویدئوکنفرانس
تشکیل هفدهمین جلسه فاوا حوزه درمان به صورت ویدئوکنفرانس

بروزرسانی نرم افزار نظام نوین مالی (تعهدی)
بروزرسانی نرم افزار نظام نوین مالی (تعهدی)

برگزاری شانزدهمین ویدئو کنفرانس فاوا در حوزه بهداشت
برگزاری شانزدهمین ویدئو کنفرانس فاوا در حوزه بهداشت

تشکیل شانزدهمین جلسه فاوا حوزه درمان به صورت ویدئوکنفرانس
تشکیل شانزدهمین جلسه فاوا حوزه درمان به صورت ویدئوکنفرانس

پانزدهمین ویدئوکنفرانس فاوا حوزه بهداشت برگزار شد.
پانزدهمین ویدئوکنفرانس فاوا حوزه بهداشت برگزار شد.

پایش انبارداروئی ولوازم مصرفی جهت واقعی نمودن بیمارستان امام خمینی ره شیروان
پایش انبارداروئی ولوازم مصرفی جهت واقعی نمودن بیمارستان امام خمینی ره شیروان

جلسه ویدئو کنفرانس دیابت با حضور ریاست دانشگاه
جلسه ویدئو کنفرانس دیابت با حضور ریاست دانشگاه

برگزاری همایش مدیران توسعه سازمان و تحول اداری به صورت ویدئو کنفرانس
برگزاری همایش مدیران توسعه سازمان و تحول اداری به صورت ویدئو کنفرانس

تشکیل پانزدهمین جلسه فاوا حوزه درمان به صورت ویدئوکنفرانس
تشکیل پانزدهمین جلسه فاوا حوزه درمان به صورت ویدئوکنفرانس

بازدید نسخه دو سرویس استحقاق درمان از بیمارستان امام رضا (ع)

چهاردهمین جلسه فاوا حوزه بهداشت برگزار شد
چهاردهمین جلسه فاوا حوزه بهداشت برگزار شد

بروزرسانی نرم افزار صدور احکام شاغلین
بروزرسانی نرم افزار صدور احکام شاغلین

اعلام رنکینگ بیمارستانها در خصوص سرویس پذیرش برخط و تخت(HIS Live)
اعلام رنکینگ بیمارستانها در خصوص سرویس پذیرش برخط و تخت(HIS Live)

تشکیل سیزدهمین جلسه فاوا حوزه درمان

برگزاری سیزدهمین ویدئو کنفرانس فاوا در حوزه بهداشت
برگزاری سیزدهمین ویدئو کنفرانس فاوا در حوزه بهداشت

دوازدهمین جلسه شورای مشورت فاوا در حوزه بهداشت برگزار شد!
دوازدهمین جلسه شورای مشورت فاوا در حوزه بهداشت برگزار شد!

تشکیل دوازدهمین جلسه فاوا حوزه درمان به صورت ویدئوکنفرانس
تشکیل دوازدهمین جلسه فاوا حوزه درمان به صورت ویدئوکنفرانس

نصب بروزرسانی نرم افزار برقراری حقوق بازنشستگان
نصب بروزرسانی نرم افزار برقراری حقوق بازنشستگان

برگزاری دوره آموزشی اتوماسیون اداری فرزین در سری کارگاه های سواد رایانه ای
برگزاری دوره آموزشی اتوماسیون اداری فرزین در سری کارگاه های سواد رایانه ای

بازدید فاوا درمان در طرح تحول سلامت از بیمارستان بنت الهدی

بازدید کارشناسان فاوا ستاد از معاونت غذا و دارو و بهداشتی
بازدید کارشناسان فاوا ستاد از معاونت غذا و دارو و بهداشتی

یازدهمین جلسه شورای مشورت فاوا حوزه بهداشت
یازدهمین جلسه شورای مشورت فاوا حوزه بهداشت

برگزاری دهمین جلسه فاوا حوزه درمان به صورت ویدیو کنفرانس
برگزاری دهمین جلسه فاوا حوزه درمان به صورت ویدیو کنفرانس

برگزاری جلسه کمیته فاوا آموزش، دانشجویی و تحقیقات و ارائه شرکت پاسکو
برگزاری جلسه کمیته فاوا آموزش، دانشجویی و تحقیقات و ارائه شرکت پاسکو

تشکیل یازدهمین جلسه فاوا حوزه درمان به صورت ویدئوکنفرانس
تشکیل یازدهمین جلسه فاوا حوزه درمان به صورت ویدئوکنفرانس

بهینه سازی بانک اطلاعاتی نرم افزار حقوق و دستمزد شاغلین
بهینه سازی بانک اطلاعاتی نرم افزار حقوق و دستمزد شاغلین

بازدید فاوا درمان در طرح تحول سلامت از بیمارستان امام جوادالائمه(ع) جاجرم
بازدید فاوا درمان در طرح تحول سلامت از بیمارستان امام جوادالائمه(ع) جاجرم

تشکیل دهمین جلسه فاوا حوزه درمان
تشکیل دهمین جلسه فاوا حوزه درمان

حضور مدیر عامل و کارشناس شرکت آیکن در مدیریت فاوا
حضور مدیر عامل و کارشناس شرکت آیکن در مدیریت فاوا

برگزاری دهمین جلسه ویدئو کنفرانس فاوا در حوزه بهداشت
برگزاری دهمین جلسه ویدئو کنفرانس فاوا در حوزه بهداشت

بروز رسانی سامانه تیکتینگ
بروز رسانی سامانه تیکتینگ
سامانه درخواست خدمت از مدیریت فاوا دانشگاه بروز رسانی گردید

جلسه ویدئو کنفرانس ریاست دانشگاه با مقام عالی وزارت
جلسه ویدئو کنفرانس ریاست دانشگاه با مقام عالی وزارت

نصب بروزرسانی نرم افزار حقوق و دستمزد شاغلین
نصب بروزرسانی نرم افزار حقوق و دستمزد شاغلین

نصب بروزرسانی جدید نرم افزار صدور احکام شاغلین(پرسنلی)
نصب بروزرسانی جدید نرم افزار صدور احکام شاغلین(پرسنلی)

بروز رسانی سرور پرتال دانشگاه
بروز رسانی سرور پرتال دانشگاه
بروز رسانی سرور هاستینگ پرتال دانشگاه

جلسه ویدئو کنفرانس ریاست دانشگاه برگزار شد
جلسه ویدئو کنفرانس ریاست دانشگاه برگزار شد

برگزاری نهمین جلسه ویدئوکنفرانس فاوا در حوزه بهداشت
برگزاری نهمین جلسه ویدئوکنفرانس فاوا در حوزه بهداشت

سومین جلسه دولت الکترونیک و هوشمندسازی فرآیندهای معاونت بهداشت
سومین جلسه دولت الکترونیک و هوشمندسازی فرآیندهای معاونت بهداشت

راه اندازی فاز اول سامانه عملیاتی اورژانس 115
راه اندازی فاز اول سامانه عملیاتی اورژانس 115

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پیشرو در پیاده سازی سرویس استحقاق سنجی درمان
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پیشرو در پیاده سازی سرویس استحقاق سنجی درمان

برگزاری جلسه احصا شاخص های رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی قطب 9
برگزاری جلسه احصا شاخص های رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی قطب 9

جلسه ویدیو کنفرانس ویرایش جدید سرویس استحقاق سنجی درمان
جلسه ویدیو کنفرانس ویرایش جدید سرویس استحقاق سنجی درمان

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس شورای مشورت فاوا در حوزه بهداشت
برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس شورای مشورت فاوا در حوزه بهداشت

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس تجارب موفق بیمارستانی
برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس تجارب موفق بیمارستانی

بازدید سرویس نظام ارجاع در مرکز کچرانلو و بیمارستان امام علی (ع)
بازدید سرویس نظام ارجاع در مرکز کچرانلو و بیمارستان امام علی (ع)

پشتیبانی ویدئو کنفرانس معاونین محترم درمان ،یهداشتی و اجتماعی دانشگاه
پشتیبانی ویدئو کنفرانس معاونین محترم درمان ،یهداشتی و اجتماعی دانشگاه

تشکیل هفتمین جلسه فاوا حوزه درمان در معاونت درمان
تشکیل هفتمین جلسه فاوا حوزه درمان در معاونت درمان

پایان موفقیت آمیز اولین رای گیری الکترونیک دانشگاه
پایان موفقیت آمیز اولین رای گیری الکترونیک دانشگاه

شروع راه اندازی سامانه اتوماسیون اورژانس 115
شروع راه اندازی سامانه اتوماسیون اورژانس 115

تشکیل اولین جلسه استحقاق سنجی درمان بیمارستان امام خمینی (ره )شیروان
تشکیل اولین جلسه استحقاق سنجی درمان بیمارستان امام خمینی (ره )شیروان

عملکرد 6 ماهه دوم 96 و 3 ماهه اول 97 بیمارستان امام خمینی ره شیروان
عملکرد 6 ماهه دوم 96 و 3 ماهه اول 97 بیمارستان امام خمینی ره شیروان

تشکیل اولین جلسه دولت الکترونیک و هوشمندسازی در سطح معاونت درمان
تشکیل اولین جلسه دولت الکترونیک و هوشمندسازی در سطح معاونت درمان

جلسه شورای مشورت فاوا در حوزه بهداشت برگزار شد
جلسه شورای مشورت فاوا در حوزه بهداشت برگزار شد

جلسه تدوین نقشه ارجاع تشکیل شد
جلسه تدوین نقشه ارجاع تشکیل شد

تشکیل جلسه شماره 419 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه
تشکیل جلسه شماره 419 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه