News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/١/٣ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به اسلایدر اخبار - وب داوب دا - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی گزارش تصویری بازدیدها و سرکشی های استاندار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و جمعی از مدیران استانی از مراکز درمانی و پست های سلامت بین جاده ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45764/گزارش تصویری بازدیدها و سرکشی های استاندار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و جمعی از مدیران استانی از مراکز درمانی و پست های سلامت بین جاده ای ١٣٩٧/١/٢ بازدید استاندار و ریاست دانشگاه علوم پزشکی از ایستگاه راهداری و حمل و نقل فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45761/بازدید استاندار و ریاست دانشگاه علوم پزشکی از ایستگاه راهداری و حمل و نقل فاروج صبح امروز استاندار به همراه ریاست دانشگاه علوم پزشکی ، معاون درمان و مدیر روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه از ایستگاه راهداری و حمل و نقل فاروج بازدید نمودند. ١٣٩٧/١/٢ بازدید استاندار و ریاست دانشگاه علوم پزشکی ازپایگاه امداد و نجات بین شهری امام رضا(ع) شهرستان فاروج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45760/بازدید استاندار و ریاست دانشگاه علوم پزشکی ازپایگاه امداد و نجات بین شهری امام رضا(ع) شهرستان فاروج صبح امروز استاندار و ریاست دانشگاه علوم پزشکی به همراه معاونین و مدیران از پایگاه امداد و نجات بین شهری امام رضا(ع) شهرستان فاروج بازدید نمودند. ١٣٩٧/١/٢ گزارش تصویری بازدید معاون درمان و مدیران دانشگاه از واحد های تابعه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45756/گزارش تصویری بازدید معاون درمان و مدیران دانشگاه از واحد های تابعه دانشگاه ١٣٩٧/١/١ بازدید معاون درمان و مدیران دانشگاه از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45751/بازدید معاون درمان و مدیران دانشگاه از پایگاه های اورژانس ۱۱۵ معاون درمان به همراه مدیر حراست و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه از پایگاه های شهری ۱،۲،۳ بازدید نمودند. ١٣٩٧/١/١ بازدید معاون درمان و مدیران دانشگاه از مرکز ارتباطات رادیویی 115 استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45750/بازدید معاون درمان و مدیران دانشگاه از مرکز ارتباطات رادیویی 115 استان معاون درمان به همراه مدیر حراست ، مدیر روابط عمومی و بین الملل و سرپرست امور بیمارستان های دانشگاه از مرکز ارتباطات رادیویی اورژانس ۱۱۵ بازدید نمودند ١٣٩٧/١/١ مراسم استقبال از مسافران نوروزی با حضور مدیران استانی و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45749/مراسم استقبال از مسافران نوروزی با حضور مدیران استانی و دانشگاه صبح امروز مدیران استانی به همراه مدیران دانشگاه در محل پلیس راه بجنورد از مسافران استقبال نمودند ١٣٩٧/١/١ بازید سرزده معاون درمان و مدیران دانشگاه از بیمارستان امام حسن (ع) شهرستان بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45748/بازید سرزده معاون درمان و مدیران دانشگاه از بیمارستان امام حسن (ع) شهرستان بجنورد معاون درمان به همراه مدیر حراست ، مدیرروابط عمومی و امور بین الملل و سرپرست امور بیمارستان های دانشگاه به منظور بررسی وضعیت خدمات رسانی ، ازبیمارستان امام حسن (ع) شهرستان بجنورد بازدید نمودند. ١٣٩٧/١/١ آمادگی کارشناسان فناوری اطلاعات جهت تغییر ساعت رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45747/آمادگی کارشناسان فناوری اطلاعات جهت تغییر ساعت رسمی همواره تغییر ساعت رسمی کشور در شش ماه اول سال و دوم سال اختلالاتی در سامانه های دانشگاه ایجاد می کند. ١٣٩٧/١/١ حضور مدیر حراست دانشگاه در ساعات اولیه تحویل سال نو در واحد های تابعه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45743/حضور مدیر حراست دانشگاه در ساعات اولیه تحویل سال نو در واحد های تابعه دانشگاه مدیر حراست دانشگاه در ساعات اولیه تحویل سال نو در واحد های تابعه دانشگاه حضور يافت و ضمن عرض خدا قوت ،سال نو را تبریک عرض نمود . ١٣٩٧/١/١ متن پیام تبریک دکتر علی حق بین ؛ریاست دانشگاه به مناسبت آغاز سال نو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45736/متن پیام تبریک دکتر علی حق بین ؛ریاست دانشگاه به مناسبت آغاز سال نو متن پیام تبریک دکتر علی حق بین ؛ریاست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به مناسبت آغاز سال 1397 ١٣٩٦/١٢/٢٩ بازدید سرزده ریاست دانشگاه در آستانه حلول سال نو از بیمارستان امام علی (ع) بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45734/بازدید سرزده ریاست دانشگاه در آستانه حلول سال نو از بیمارستان امام علی (ع) بجنورد بازدید سرزده ریاست دانشگاه به همراه هیئت همراه در آستانه حلول سال نو از بیمارستان امام علی (ع) بجنورد ١٣٩٦/١٢/٢٩ پیام تبریک مشاور رئیس دانشگاه در امور خیرین سلامت به مناسبت آغاز سال نو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45732/پیام تبریک مشاور رئیس دانشگاه در امور خیرین سلامت به مناسبت آغاز سال نو پیام تبریک مشاور رئیس دانشگاه در امور خیرین سلامت به مناسبت آغاز سال نو ١٣٩٦/١٢/٢٩ برگزاری آزمون اسکی براساس سنجه های اعتبار بخشی برای پرسنل جدید الورود و پرسنل پرستاری با سابقه کمتر از ۱۰ سال در بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45733/برگزاری آزمون اسکی براساس سنجه های اعتبار بخشی برای پرسنل جدید الورود و پرسنل پرستاری با سابقه کمتر از ۱۰ سال در بیمارستان امام حسن (ع) برگزاری آزمون اسکی براساس سنجه های اعتبار بخشی برای پرسنل جدید الورود و پرسنل پرستاری با سابقه کمتر از ۱۰ سال در بیمارستان امام حسن (ع) ١٣٩٦/١٢/٢٩ دستور جمع آوری محصولات غیر بهداشتی توسط ریاست دانشگاه از نمایشگاه عرضه محصولات نوروزی در بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45723/دستور جمع آوری محصولات غیر بهداشتی توسط ریاست دانشگاه از نمایشگاه عرضه محصولات نوروزی در بجنورد ریاست دانشگاه به صورت سرزده از نمایشگاه عرضه محصولات نوروزی در بجنورد بازدید نمودند. ١٣٩٦/١٢/٢٨ بازدید ریاست دانشگاه از ایستگاه های سلامت اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45722/بازدید ریاست دانشگاه از ایستگاه های سلامت اورژانس 115 بازدید ریاست دانشگاه از ایستگاه های سلامت اورژانس 115 ١٣٩٦/١٢/٢٨ بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بیمارستان پور سینای آشخانه در آستانه حلول سال نو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45721/بازدید سرزده ریاست دانشگاه از بیمارستان پور سینای آشخانه در آستانه حلول سال نو در آستانه حلول سال نو وفرارسیدن ایام نوروزی ریاست دانشگاه به صورت سرزده از بخش های مختلف بیمارستان پورسینای آشخانه بازدید نمودند. ١٣٩٦/١٢/٢٨ بازدید رئیس دانشگاه از مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای اورژانس استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45720/بازدید رئیس دانشگاه از مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای اورژانس استان ١٣٩٦/١٢/٢٨ پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت آغاز سال نو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45706/پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت آغاز سال نو پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت آغاز سال نو ١٣٩٦/١٢/٢٨ هشدار رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي استان نسبت به مزاحمت هاي تلفني براي اورژانس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45705/هشدار رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي استان نسبت به مزاحمت هاي تلفني براي اورژانس مزاحمت تلفني براي اورژانس ١١٥ فرصت تماس بیماران نیازمند به خدمات اورژانسي را با اشغال شدن خطوط ارتباطی از بین می برد و بسيار ناشايسته است. ١٣٩٦/١٢/٢٨ برگزاری مراسم تجلیل از کارکنان معاونت غذا و دارو در آستانه فرا رسیدن سال نو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45704/برگزاری مراسم تجلیل از کارکنان معاونت غذا و دارو در آستانه فرا رسیدن سال نو در آستانه فرا رسیدن سال جدید مراسم تجلیل از کارکنان معاونت غذا و دارو برگزار گردید. ١٣٩٦/١٢/٢٨ آماده باش 180 تکنسین اورژانس 115 در طرح سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45702/آماده باش 180 تکنسین اورژانس 115 در طرح سلامت نوروزی در طرح سلامت نوروزی 180 تکنسین اورژانس 115 برای ارائه خدمات در سوانح احتمالی در حالت آماده باش قرار دارند. ١٣٩٦/١٢/٢٨ استقرار کلینیک های سیار دندانپزشکی در منطقه راز و جرگلان از ششم فروردین ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45701/استقرار کلینیک های سیار دندانپزشکی در منطقه راز و جرگلان از ششم فروردین ماه کلینیک های سیار دندانپزشکی از ششم فروردین ماه 97 در منطقه راز و جرگلان مستقر خواهند شد. ١٣٩٦/١٢/٢٨ اعلام نتایج اولیه آزمون پیمانی دی ماه 96 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45690/اعلام نتایج اولیه آزمون پیمانی دی ماه 96 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نتایج اولیه آزمون پیمانی دی ماه 96 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اعلام شد. ١٣٩٦/١٢/٢٧ برگزاری جلسه پرسش و پاسخ معاون آموزشی و همکاران معاونت آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45689/برگزاری جلسه پرسش و پاسخ معاون آموزشی و همکاران معاونت آموزشی دانشگاه جلسه پرسش و پاسخ معاون آموزشی و همکاران معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/١٢/٢٧ برگزاری کارگاه آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45688/برگزاری کارگاه آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد کارگاه آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد برگزار شد. ١٣٩٦/١٢/٢٧ راه یابی نمایندگان دانشگاه به جشنواره فرهنگي سیمرغ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45687/راه یابی نمایندگان دانشگاه به جشنواره فرهنگي سیمرغ مدیر فرهنگی دانشگاه از راه یابی دانشجویان به جشنواره سیمرغ که هفته سوم اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود خبر داد. ١٣٩٦/١٢/٢٧ تقدیر امام جمعه بجنورد از ریاست دانشگاه به واسطه فعاليت هاي مذهبي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45685/تقدیر امام جمعه بجنورد از ریاست دانشگاه به واسطه فعاليت هاي مذهبي و فرهنگي امام جمعه بجنورد از ریاست دانشگاه به واسطه فعاليت هاي مذهبي و فرهنگي تقدیر کرد. ١٣٩٦/١٢/٢٧ آماده باش کامل بيمارستان امام رضا(ع) بجنورد در ايام نوروز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45678/آماده باش کامل بيمارستان امام رضا(ع) بجنورد در ايام نوروز بيمارستان امام رضا(ع) آماده باش کامل خود را براي ايام نوروز اعلام كرد. ١٣٩٦/١٢/٢٧ افزايش نيرو و اعلام آماده باش اورژانس بيمارستان امام علي(ع)درايام نوروز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45677/افزايش نيرو و اعلام آماده باش اورژانس بيمارستان امام علي(ع)درايام نوروز اورژانس بيمارستان امام علي(ع) بجنورد با افزايش نيرو و تجهیزات آماده باش خود را براي طرح نوروزي اعلام كرد. ١٣٩٦/١٢/٢٧ تجلیل از قهرمان تیراندازی دانشگاه به واسطه پيروزي در رقابت های قهرمانی کشوري دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45672/تجلیل از قهرمان تیراندازی دانشگاه به واسطه پيروزي در رقابت های قهرمانی کشوري از " محمد ربانی " قهرمان کشوری تیراندازی با کمان در شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان تجلیل شد. ١٣٩٦/١٢/٢٧ طرح ضربتی ویژه نظارت براماکن تهیه و توزیع مواد غذایی شهرستان شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45671/طرح ضربتی ویژه نظارت براماکن تهیه و توزیع مواد غذایی شهرستان شیروان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان شیروان از اجرای طرح ضربتی ویژه نظارت براماکن تهیه و توزیع مواد غذایی خبر داد. ١٣٩٦/١٢/٢٧ ارائه مشاوره تغذیه ، سلامت روان وگرفتن فشارخون صدها نفر از شهروندان بجنوردي در حاشیه برگزاری یادواره شهدا در مركز استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45670/ارائه مشاوره تغذیه ، سلامت روان وگرفتن فشارخون صدها نفر از شهروندان بجنوردي در حاشیه برگزاری یادواره شهدا در مركز استان سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بجنورد از ارائه مشاوره تغذیه ، سلامت روان وگرفتن فشارخون صدها نفر از شهروندان در حاشیه برگزاری یادواره شهدا در مركز استان خبر داد. ١٣٩٦/١٢/٢٧ در همایش آسیب شناسی امنیت مطرح شد:نیروی انتظامی مهم ترین رکن حفظ امنیت و آرامش در کشور است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45669/در همایش آسیب شناسی امنیت مطرح شد:نیروی انتظامی مهم ترین رکن حفظ امنیت و آرامش در کشور است نیروی انتظامی مهم ترین رکن حفظ امنیت و آرامش در کشور مي باشد. ١٣٩٦/١٢/٢٧ اطلاعیه اعلام نتایج اولیه آزمون پیمانی دی ماه 96 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45667/اطلاعیه اعلام نتایج اولیه آزمون پیمانی دی ماه 96 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اطلاعیه اعلام نتایج اولیه آزمون پیمانی دی ماه 96 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٦/١٢/٢٧ قابل توجه داوطلبین آزمون پیمانی دی ماه 96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45698/قابل توجه داوطلبین آزمون پیمانی دی ماه 96 قابل توجه داوطلبین آزمون پیمانی دی ماه 96 ١٣٩٦/١٢/٢٧ برگزاری آیین رونمایی از آمبولانس اهدایی بانک رفاه استان به دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45657/برگزاری آیین رونمایی از آمبولانس اهدایی بانک رفاه استان به دانشگاه آیین رونمایی از آمبولانس اهدایی بانک رفاه کارگران استان به دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان امام حسن(ع) برگزار شد. ١٣٩٦/١٢/٢٦ راه اندازی ۵ ایستگاه سلامت نوروزی توسط اورژانس 115استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45646/راه اندازی ۵ ایستگاه سلامت نوروزی توسط اورژانس 115استان ۵ ایستگاه سلامت نوروزی توسط اورژانس 115 در مسیرهای پرتردد استان راه اندازی می شود. ١٣٩٦/١٢/٢٦ ضرورت توجه بیماران به توصیه های دارویی در سفر و خودداری از قطع ناگهانی داروها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45638/ضرورت توجه بیماران به توصیه های دارویی در سفر و خودداری از قطع ناگهانی داروها چنانچه به دلیل ابتلا به بیماری مزمن ،دارویی را به صورت مرتب مصرف می کنید مطمئن شوید دارو را به حد نیاز و تا پایان تعطیلات و ضمن سفر در اختیار دارید و از قطع ناگهانی داروها خودداری کنید. ١٣٩٦/١٢/٢٦ لزوم رعایت ایمنی غذا در سفر به منظور پیشگیری از مسمومیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45637/لزوم رعایت ایمنی غذا در سفر به منظور پیشگیری از مسمومیت رعایت ایمنی غذا در سفرها مانع بروز مسمومیت غذایی می شود. ١٣٩٦/١٢/٢٦ برگزاری دوره آموزشی الصاق برچسب اصالت ویژه مراکز درمانی استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45635/برگزاری دوره آموزشی الصاق برچسب اصالت ویژه مراکز درمانی استان در راستای اجرای دستور العمل اجرایی نظام ردیابی ، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت، دوره آموزشی الصاق برچسب اصالت در تجهیزات و ملزومات پزشکی برگزار گردید . ١٣٩٦/١٢/٢٦ بازديد معاون ارزشيابي و اعتباربخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي وزارت بهداشت از بيمارستان های بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45625/بازديد معاون ارزشيابي و اعتباربخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي وزارت بهداشت از بيمارستان های بجنورد معاون ارزشيابي واعتبار بخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت وهيأت همراه  از بيمارستان امام رضا (ع) و بیمارستان بنت الهدی بجنورد بازديد به عمل آورند. ١٣٩٦/١٢/٢٦ برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دوره پزشکی عمومی ورودی 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45624/برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دوره پزشکی عمومی ورودی 98 جشن فارغ التحصیلی ( دانش آموختگی ) دانشجویان دوره پزشکی عمومی ورودی ۸۹ برگزار شد. ١٣٩٦/١٢/٢٦ برگزاري كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد در بيمارستان امام حسن(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45565/برگزاري كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد در بيمارستان امام حسن(ع) كارگاه پزشكي مبتني برشواهد در بيمارستان امام حسن(ع) برگزارشد. ١٣٩٦/١٢/٢٣ کارگاه آموزشی SDH ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45562/کارگاه آموزشی SDH ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد کارگاه آموزشی SDH ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه در محل تالار اندیشه معاونت آموزشی برگزار شد. ١٣٩٦/١٢/٢٣ ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در 48 مرکز در ایام نوروز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45561/ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در 48 مرکز در ایام نوروز 48 مرکز بهداشتی و درمانی در استان از 28 اسفندماه تا 15 فروردین سال جاری به مسافران خدمات ارائه می دهند . ١٣٩٦/١٢/٢٣ فعالیت واحد های دندانپزشکی مراکز خدمات جامع سلامت از پنجم فروردین ماه 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45560/فعالیت واحد های دندانپزشکی مراکز خدمات جامع سلامت از پنجم فروردین ماه 97 واحد های دندان پزشکی مراکز خدمات جامع سلامت استان از پنجم فروردین ماه 97 فعالیت خود را آغاز می نمایند. ١٣٩٦/١٢/٢٣ آماده باش كامل اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی استان در ایام نوروز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45559/آماده باش كامل اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی استان در ایام نوروز اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی استان برای ایام نوروز آمادگی کامل دارند. ١٣٩٦/١٢/٢٣ تعداد نشریات دانشجویی دانشگاه به 17 عنوان رسید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45556/تعداد نشریات دانشجویی دانشگاه به 17 عنوان رسید معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه از افزایش تعداد نشریات دانشجویی خبر داد. ١٣٩٦/١٢/٢٣ انتقال ١٩مصدوم به علت سوانح ناشی از شب چهارشنبه سوري به بیمارستان های استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45554/انتقال ١٩مصدوم به علت سوانح ناشی از شب چهارشنبه سوري به بیمارستان های استان ١٩مصدوم به علت سوانح ناشی از شب چهارشنبه سوري به بیمارستان های خراسان شمالی منتقل شدند. ١٣٩٦/١٢/٢٣ راه اندازي مركز تصوير برداري در كلينيك تخصصي دندانپزشكي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45553/راه اندازي مركز تصوير برداري در كلينيك تخصصي دندانپزشكي دانشگاه مركز تصويربرداري در كلينيك تخصصي دندانپزشكي دانشگاه راه اندازي شد. ١٣٩٦/١٢/٢٣ برگزاری جلسه کمیته زیرکارگروه برنامه ششم توسعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45552/برگزاری جلسه کمیته زیرکارگروه برنامه ششم توسعه جلسه کمیته زیرکارگروه برنامه ششم توسعه در سالن جلسات معاونت بهداشتی برگزار گردید. ١٣٩٦/١٢/٢٣ برگزاري پیاده روی (کاروان نشاط و سلامت)دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45531/برگزاري پیاده روی (کاروان نشاط و سلامت)دانشگاه پیاده روی کاروان (نشاط و سلامت) با حضور مسئولین، کارکنان و خانواده آنها و دانشجویان به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت هفته زن برگزار شد. ١٣٩٦/١٢/٢٢ برگزاري آزمون پذيرش كارداني فوريت ازبين كاركنان عملياتي اورژانس ١١٥ تحت پوشش دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45527/برگزاري آزمون پذيرش كارداني فوريت ازبين كاركنان عملياتي اورژانس ١١٥ تحت پوشش دانشگاه آزمون پذيرش كارداني فوريت ازبين كاركنان عملياتي اورژانس ١١٥ تحت پوشش دانشگاه در تالار انديشه معاونت آموزشي برگزار شد. ١٣٩٦/١٢/٢٢ منتخبين جشنواره ايده پروري در حوزه سرطان معرفي شدند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45526/منتخبين جشنواره ايده پروري در حوزه سرطان معرفي شدند منتخبين جشنواره ايده پروري در حوزه سرطان توسط كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده پرستاري مامايي معرفي شدند. ١٣٩٦/١٢/٢٢ احداث و راه اندازی پایگاه اورژانس 115 شهری راز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45518/احداث و راه اندازی پایگاه اورژانس 115 شهری راز سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان راز و جرگلان از احداث، تجهیز و بهره برداری پایگاه اورژانس 115 شهری راز و سه پانسیون حصارچه، یکه صعود و کلاته ابریشم خبر داد. ١٣٩٦/١٢/٢٢ تشریح فعالیتهای شبکه بهداشت و درمان گرمه در پیشگیری از بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45516/تشریح فعالیتهای شبکه بهداشت و درمان گرمه در پیشگیری از بیماری های غیر واگیر کنترل و مراقبت بیماری فشارخون و دیابت ،PKU و . . ، برنامه جامع پیشگیری از بیماریهای ژنتیک ( تالاسمی)،برنامه جامع پیشگیری از سرطان ،برنامه پیشگیری از عوامل خطر ،برنامه غربالگری تیروئید نوزادان و اجرای برنامه ایراپن از جمله فعالیت های شبکه بهداشت گرمه در پیشگیری از بیماری های غیر واگیر به شمار می رود. ١٣٩٦/١٢/٢٢ گزارش تصویری آئین تکریم و معارفه مدیر حراست دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45497/گزارش تصویری آئین تکریم و معارفه مدیر حراست دانشگاه ١٣٩٦/١٢/٢١ رئیس دانشگاه در آئین تکریم و معارفه مدیر حراست دانشگاه :نگرش حراست در جامعه پزشکی نگرشی پیشگیرانه است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45490/رئیس دانشگاه در آئین تکریم و معارفه مدیر حراست دانشگاه :نگرش حراست در جامعه پزشکی نگرشی پیشگیرانه است نگرش حراست در جامعه پزشکی برای صیانت از تک تک افراد و نگرشی پیشگیرانه است . ١٣٩٦/١٢/٢١ رییس دانشگاه در مراسم بزرگداشت روز شهید : «باید فرهنگ از خود گذشتگی و ایثار را در جامعه پویا کنیم» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45488/رییس دانشگاه در مراسم بزرگداشت روز شهید : «باید فرهنگ از خود گذشتگی و ایثار را در جامعه پویا کنیم» رییس دانشگاه در مراسم بزرگداشت روز شهید بر هر چه پویاتر و پررنگ تر کردن فرهنگ از خود گذشتگی و ایثار در جامعه تاکید نمود . ١٣٩٦/١٢/٢١ اعتبارنامه کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی صادر شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45483/اعتبارنامه کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی صادر شد اعتبارنامه كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي توسط دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی صادر شد. ١٣٩٦/١٢/٢١ دیدار حراست دانشگاه با بازنشستگان حوزه حراست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45482/دیدار حراست دانشگاه با بازنشستگان حوزه حراست همکاران مدیریت حراست دانشگاه با بازنشستگان حوزه حراست دیدار نمودند . ١٣٩٦/١٢/٢١ آماده باش کامل مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و تمامی پایگاه های اورژانس 115برای امدادرسانی در چهارشنبه آخر سال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45481/آماده باش کامل مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و تمامی پایگاه های اورژانس 115برای امدادرسانی در چهارشنبه آخر سال به منظور ارائه خدمات پیش بیمارستانی به مصدومان احتمالی چهارشنبه پایانی سال، 29 پایگاه اورژانس 115 شهری و جاده ای در استان به حالت آماده باش در آمده اند. ١٣٩٦/١٢/٢١ برگزاري جلسه شوراي اطلاع رساني دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45475/برگزاري جلسه شوراي اطلاع رساني دانشگاه شوراي اطلاع رساني دانشگاه عصر امروز در تالار شهيد رجايي ستاد مركزي تشكيل جلسه داد. ١٣٩٦/١٢/٢٠ مراسم كاشت نهال در محوطه بيمارستان امام حسن (ع)برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45474/مراسم كاشت نهال در محوطه بيمارستان امام حسن (ع)برگزار شد. مراسم كاشت نهال در محوطه بيمارستان امام حسن (ع)با حضور مسئولان دانشگاه و اداره منابع طبيعي برگزار شد. ١٣٩٦/١٢/٢٠ گزارش تصویری مراسم كاشت نهال در محوطه بيمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45473/گزارش تصویری مراسم كاشت نهال در محوطه بيمارستان امام حسن (ع) ١٣٩٦/١٢/٢٠ بروز آسیب های جانی و مالی جدی براثر هرگونه بی توجهی به نکات ایمنی در برپایی مراسم چهارشنبه آخر سال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45447/بروز آسیب های جانی و مالی جدی براثر هرگونه بی توجهی به نکات ایمنی در برپایی مراسم چهارشنبه آخر سال هرگونه بی توجهی به نکات ایمنی و سهل انگاری در برپایی مراسم چهارشنبه سوری می تواند آسیب ها و زیان های جانی و مالی سنگین و غیر قابل جبرانی را در پی داشته باشد. ١٣٩٦/١٢/٢٠ برگزاری دوره آموزشی الصاق برچسب اصالت تجهیزات و ملزومات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45444/برگزاری دوره آموزشی الصاق برچسب اصالت تجهیزات و ملزومات پزشکی در راستای اجرای دستور العمل اجرایی نظام ردیابی ، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت و شیوه نامه مبارزه با قاچاق کالا ، دوره آموزشی الصاق برچسب اصالت تجهیزات و ملزومات پزشکی برگزار گردید. ١٣٩٦/١٢/٢٠ تایید پیش نویس بودجه تفصیلی سال 97 و اهمیت آن نسبت به سال های گذشته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45442/تایید پیش نویس بودجه تفصیلی سال 97 و اهمیت آن نسبت به سال های گذشته پیش نویس بودجه تفصیلی سال 97 دانشگاه های شمال شرق کشور تایید شد و این پیش نویس نسبت به سالهای گذشته از اهمیت بالایی برخوردار است. ١٣٩٦/١٢/٢٠ تشريح برنامه هاي بيمارستان امام علي (ع) به مناسبت روزجهاني تغذيه و رژيم درماني دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45439/تشريح برنامه هاي بيمارستان امام علي (ع) به مناسبت روزجهاني تغذيه و رژيم درماني برنامه هاي بيمارستان امام علي(ع) به مناسبت روز جهاني تغذيه و رژيم درماني تشريح شد. ١٣٩٦/١٢/٢٠ آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی دانشجویان دانشکده پزشکی بجنورد همزمان با سراسر کشور برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45437/آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی دانشجویان دانشکده پزشکی بجنورد همزمان با سراسر کشور برگزار شد آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی دانشجویان دانشکده پزشکی بجنورد همزمان با سراسر کشور برگزار شد. ١٣٩٦/١٢/٢٠ برگزاری ششمین جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45436/برگزاری ششمین جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه ششمین جلسه شورای اخلاق پزشکی دانشگاه با حضور اعضای این شورا به ریاست دکتر علی حق بین در محل تالار شهید رجایی ستاد مرکزی دانشگاه تشکیل شد. ١٣٩٦/١٢/٢٠ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45435/دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد. ١٣٩٦/١٢/٢٠ برگزاري جشن بزرگ كوثر ويژه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي به مناسبت میلاد باسعادت حضرت فاطمه(س) و بزرگداشت روز زن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45422/برگزاري جشن بزرگ كوثر ويژه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي به مناسبت میلاد باسعادت حضرت فاطمه(س) و بزرگداشت روز زن جشن بزرگ كوثر ويژه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي در تالار حافظ شهرداري بجنورد برگزار شد. ١٣٩٦/١٢/١٩ درخشش نماینده دانشگاه در رقابت های تیر اندازی با کمان انتخابی تیم ملی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45421/درخشش نماینده دانشگاه در رقابت های تیر اندازی با کمان انتخابی تیم ملی نماینده دانشگاه در رقابت های تیر اندازی با کمان انتخابی تیم ملی خوش درخشید. ١٣٩٦/١٢/١٩ تامین و واریز اعتبار یکماه کارانه پزشکان و دوماه کارانه پرسنل بیمارستانها به حساب واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45418/تامین و واریز اعتبار یکماه کارانه پزشکان و دوماه کارانه پرسنل بیمارستانها به حساب واحدهای تابعه مدیر امور مالی دانشگاه، از واریز اعتبار کارانه فروردین پزشکان قدیم و کارانه تیرماه بخش دیگری از پزشکان و همچنین کارانه شهریور و مهرماه پرسنل بیمارستانها به حساب واحدهای تابعه خبرداد. ١٣٩٦/١٢/١٩ تامین و واریز اعتبار کمک های رفاهی "بن و حق مسکن یکساله" پرسنل مشمول به حساب واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45417/تامین و واریز اعتبار کمک های رفاهی "بن و حق مسکن یکساله" پرسنل مشمول به حساب واحدهای تابعه مدیر امور مالی دانشگاه، از واریز اعتبار کمک های رفاهی" بن و حق مسکن یکساله" پرسنل دانشگاه به حساب واحدهای تابعه خبرداد. ١٣٩٦/١٢/١٩ تسویه مرحله دوم بخشی از پاداش و ذخیره مرخصی بازنشستگان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45416/تسویه مرحله دوم بخشی از پاداش و ذخیره مرخصی بازنشستگان دانشگاه مدیر امور مالی دانشگاه از واریز ۵۰ درصداعتبار پاداش و ذخیره مرخصی بخشی از بازنشستگان دانشگاه در سال جاری بر اساس مصوبات کمیته تخصیص دانشگاه خبر داد. ١٣٩٦/١٢/١٩ اعلام نتايج مسابقات ورزشي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45403/اعلام نتايج مسابقات ورزشي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي نتايج مسابقات ورزشي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اعلام شد. ١٣٩٦/١٢/١٩ دومین فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://webda.nkums.ac.ir/Content/45400/دومین فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی در دانشگاه برگزاری دومین فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٦/١٢/١٩