پایگاه خبری - اطلاع‌رسانی وب ‌دا - خراسان شمالی
پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢ -
»
اخبار زیر مجموعه های علوم پزشکی خراسان شمالی


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۴۳۴ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۹۱۹۴۲۰ مورد

یكشنبه ١٦ خرداد ١٣٩٥ ساعت ١٠:١٦ ق.ظ   ( بازدید : 8137 نفر )

بسمه تعالی

قرارداد نگهداری ، پشتیبانی ، بروزرسانی ، مشاوره و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه و سخت افزار

ماده 1 :مشخصات طرفین قرارداد:

نام دستگاه (کارفرما):

نام نماینده دستگاه:                                                                         

سمت نماینده دستگاه:

نام شرکت (طرف قرارداد):

]شماره ثبت شرکت:                                     تاریخ ثبت شرکت:

کد اقتصادی:                                              شناسه ملی:

شماره و تاریخ تعیین صلاحیت شرکت طرف قرارداد:

شماره:                            تاریخ:                  توسط:

نام نماینده شرکت طرف قرارداد:

سمت نماینده شرکت طرف قرارداد:

ماده 2 :موضوع قرارداد:

ارائه خدمات نگهداری ، پشتیبانی ، بروزرسانی ، مشاوره و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه و سخت افزار با شرح خدمات و سایر تعهدات پیمانکار مندرج در پیوست های شماره یک ، دو و سه که جزء لاینفک این قرارداد می باشند.

تبصره: محل ارائه خدمات موضوع قرارداد ، ساختمان ستاد مرکزی استانداری  و ساختمانهای تابعه می باشد.

ماده 3 : مدت قرارداد:

1-3- مدت زمان قرارداد ، 12 ماه می باشد. تاریخ شروع: ---------- تاریخ پایان: -------------

تبصره1: چنانچه کارفرما نتواند به هر دلیل پیمانکار بعدی را به موقع معرفی نماید شرکت طرف قرارداد موظف به ادامه قرارداد تا یکماه با نرخ مندرج در قرارداد فی مابین خواهد بود و به هیچ وجه مجاز به ترک کار بدون اجازه کتبی کارفرما نمی باشد. مفاد این تبصره هیچگونه حقی برای شرکت طرف قرارداد به منظور تمدید قرارداد ایجاد نمی کند.

تبصره2: شرکت طرف قرارداد موظف می باشد کل پروژه را به همراه مستندات کامل تحویل نماینده استانداری آقای ------- و شرکت برنده مناقصه سال 95 نماید

ماده 4 : مبلغ قرارداد:

1-4- جهت نگهداری ، پشتیبانی ، بروزرسانی ، مشاوره و نصب وراه اندازی تجهیزات شبکه و سخت افزار ، ماهیانه مبلغ ----------ریال و جمعاً برای 12 ماه مبلغ ()ریال می باشد.

تبصره 1 :کارفرما می­تواند در صورت ضرورت نسبت به تغییر میزان کار با اعلام به شرکت طرف قرارداد اقدام و مبلغ قرارداد را تا 25٪ درصد کاهش یا افزایش دهد.

ماده 5 : نحوه پرداخت:

مبلغ قرارداد ماهيانه پس از يك ماه انجام كار و پرداخت حقوق كاركنان شركت و انجام تعهدات قرارداد با تأييد ناظر پس از كسر كليه كسورات قانوني و در شرايط خاص پس از دو ماه پرداخت خواهد شد.

تبصره1: از هر صورتحساب به میزان 10٪ به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد این مبالغ پس از اتمام مدت قرارداد و تأیید انجام تعهدات از سوی ناظر پس از کسر کلیه کسورات قانونی وفق مقررات به شرکت طرف قرارداد قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره2: 10% مالیات بر ارزش افزوده با ارائه فرم ثبت نام مؤدی مالیاتی و اظهارنامه ارسالی ارزش افزوده توسط مؤدی ، قابل پرداخت خواهد بود. ماده 6 :نظارت:

1-6- كليه پرداختها به طرف قرارداد با تأييد ناظر صورت مي گيرد.

2-6- نظارت بر اجراي تعهدات قانوني شركت و كاركنان متبوع آنها با ناظر است. بديهي است اين نظارت به هيچ وجه رافع مسئوليتهاي پيمانكار نخواهد بود.

3-6- ناظر بر حسن اجراي قرارداد توسط شركت نظارت دارد و برنامه و نحوه امور مورد واگذاري ، تقسيم كار و فعاليت كاركنان شركت با صلاحديد كارفرما توسط ناظر تنظيم و به اجرا گذارده مي شود.

4-6- ناظر بايد مكانيزم اجرايي نظارت را با توجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظرسنجي پيش بيني و اعمال نمايد.

5-6- تعیین خسارات و کسورات ناشی از عدم حسن انجام کار توسط مکاتبه کتبی ناظر تعیین و جبران پرداخت آن طبق بند جرائم اعمال خواهد شد.

ماده 7 : تعهدات کارفرما:

1-7- کارفرما متعهد می شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار دهد.

ماده 8 : تعهدات شرکت طرف قرارداد:

1-8- شرکت طرف قرارداد موظف است کارشناسان خود را مطابق مندرجات پیوست شماره سه قرارداد و همچنین یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی نماید

2-8- شرکت طرف قرارداد متعهد به رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دیماه 1337 می باشد و چنانچه در حین اجرای قرارداد به دلیل تغییرات و یا انتصاب در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد موظف است مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند.

3-8- شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیأت های حل اختلاف کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیردو کارفرما در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت طرف قرارداد در زمینه قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر وزارت کار و امور اجتماعی ، سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصلاح هیچگونه مسئولیتی ندارد.

4-8- شرکت طرف قرارداد حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) کلاً یا جزاً ندارد.

5-8- هرگونه تغییر در وضعیت شرکت طرف قرارداد میبایستی ظرف مدت 5 روز کتباً به کارفرما اعلام گردد.

6-8- ضمانت حسن رفتار و اخلاق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده شرکت طرف قرارداد است و در مقابل دستگاه پاسخگوست.

7-8- شرکت طرف قرارداد موظف به رعایت نظامهای جاری دستگاه حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد.و قبل از بستن قرارداد میبایست پیمان منع افشاء اطلاعات را امضاء نماید.

8-8- به منظور تضمین انجام تعهدات شرکت طرف قرارداد موظف است به هنگام عقد قرارداد به میزان 10٪ کل مبلغ قرارداد ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید در وجه استانداری خراسان شمالی ارائه نماید.

تبصره :ضمانتنامه تضمین انجام تعهدات پس از اتمام قرارداد و انجام کلیه تعهدات و تأیید ناظر به شرکت طرف قرارداد مسترد می گردد.

9-8- نماینده کارفرما در زمینه بکارگیری نیروهای شرکت در استانداری با هماهنگی حراست استانداری اقدام نماید.

10-8- در صورت ایراد خسارت و عدم اجرای کلیه تعهدات از سوی شرکت طرف قرارداد کارفرما محق خواهد بود خسارات وارده را از محل طلبها ضمانتنامه ها و سپرده های شرکت طرف قرارداد و در صورت عدم تأمین از طریق مراجعه به  مراجع قانونی وصول نماید.

11-8- پرسنل شركت مستقر بايد در چهارچوب مطالب مطرح در مباحث ICDL قادر به پاسخگويي ، آموزش و رفع مشكل پرسنل باشند.

12-8- كليه فعاليتهای نرم افزاری و سخت افزاری وشبکه بايد در حداقل زمان مناسب كه مورد تأييد كارفرما باشد انجام شود و صرف وقت بيشتر از حد متعارف كار ، به منزله اختلال در كار محسوب شده و مطابق با بند مربوط به جرائم با آن رفتار خواهد شد.

13-8- ارائه گزارش تحلیلی از خرابیها و احصاء علل و مسائل مربوطه و در نهایت تهیه مستندات آموزشی برای کاربران بنا به تشخیص و مطالبه کارفرما

ماده 9 : جرائم

1-9)در صورت ایجاد خسارات و کسورات ناشی از عدم حسن انجام کار طبق بند 5-6  کارفرما مطابق به صورت  زیر جرائم را اعمال خواهد کرد.

در مرحله اول 15 درصد جريمه از رقم مورد تعهد ماهيانه كسر مي شود.

در مرحله دوم 30 درصد جريمه از رقم مورد تعهد ماهيانه كسر مي شود.

در مرحله سوم و مراحل بعدی 40 درصد جريمه از رقم مورد تعهد ماهيانه كسر مي شود.

2-9) در صورت مشاهده ويروس در شبكه طبق شرايط مندرج در تبصره 1، بند 4-1از پیوست 2 كارفرما مجاز خواهد بود بنا به تشخيص خود از پنج میلیون  ريال تا ده ميليون ريال از مبلغ پرداختي ماهيانه كسر نمايد.

3-9) مطابق بند1-19 از پیوست 1 ، در صورتي كه پيمانكار بدون اطلاع كارفرما در شبکه تغییرات ایجاد نماید و یا  اقدام نمايد و يا تغييرات اعمال شده در سرويسهاي مذكور را در مستندات خود حداكثر ظرف مدت 48 ساعت درج ننمايد كارفرما مجاز خواهد بود بنا به تشخيص خود از دو ميليون ريال تا ده ميليون ريال از مبلغ پرداختي ماهيانه كسر نمايد.

4-9) در صورت حذف اطلاعات درزمان سرويس دهي طبق بند 7-1 از پیوست 2  اگر مربوط به كاربران باشد معادل مبلغ يك ميليون ريال و اگر مربوط به سرورها باشد تا مبلغ يكصد ميليون ريال بنا به اهميت اطلاعات بر روي آن و به تشخيص كارفرما از مطالبات پيمانكار كسر نمايد.

5-9) در صورت صرف وقت بيشتر از حد متعارف طبق بند 5 پیوست شماره 3 مطابق موارد زیر جریمه اعمال می شود.

1-5-9) حداکثر تاخیر در کار رایانه هر کلاینت 24 می باشد چنانچه رایانه مشکل نرم افزاری پیدا کند و یا هر یک از قطعات ( کیس با تمام متعلقات ، کی بورد، موس ، اسپیکر،دی وی دی رایتر، ال سی دی) خراب شود پیمانکار میبایست ظرف مدت 24 ساعت مشکل را حل و یا از قطعه جایگزین استفاده کند در غیر این صورت به ازاء هر ساعت تاخیر مبلغ پنجاه هزارریال تا دویست هزار ریال از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

2-5-9) حداکثر زمان رفع اشکال پرینتر، اسکنر ، پلاتر،ویدئو پروژکتور 48 ساعت می باشد که به ازاء هر روز تاخیر در تعمیر قطعات و یا تحویل قطعه جایگزین مبلغ سیصدهزار ریال تا پانصدهزار ریال از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

3-5-9) حداکثر زمان قطعی ارتباطات شبکه ای و عدم ارائه سرویس ها در ماه 4 ساعت می باشد در صورتی که قطعی  ارتباط در ماه از چهار ساعت یشتر شود به ازاء هر ساعت تاخیر مبلغ پانصد هزار ریال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد مگر آنکه علت نقص فنی در تعهدات پیمانکار نباشد که در این صورت باید ظرف مدت مقرر شده مستندات فنی را ارائه دهد

تبصره1: در صورتی که مستندات ظرف مدت 4 ساعت تحویل کارفرما نشود طبق همین بند جریمه خواهدشد.

6-9) در صورت عدم اجراي صحيح تعهدات بند 9-2 از پیوست 2 و اعلام شكايت و برگشت كارتريج ها از طرف كاربران ، كارفرما مجاز خواهد بود بازاي هر شارژ انجام گرفته از آخرين پرداخت معادل مبلغ سیصد هزار ريال از مطالبات پيمانكار كسر نمايد.

8-9) مطابق بند 11 از پیوست شماره 3 ،  در صورت در دسترس نبودن پیمانکار در هفت روز هفته و 24 ساعته به ازاء هر ساعت تاخیر مبلغ سیصد هزار ریال تا ششصد هزار ریال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

9-9) در صورت تاخیر در انجام امور به دلیل کمبود ابزار کار طبق تبصره 2 بند 5-7-2 از پیوست 2 ، به ازا هر ساعت تاخیر مبلغ دویست هزار تا پانصد هزار ریال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

ماده 10 : حل و فصل اختلافات:

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای قرارداد موضوع ابتدا از طریق مذاکره و عندالزوم داوری اداره کل حقوقی استانداری  و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع ذیصلاح قضائی حل و فصل خواهد شد.

تبصره: ایجاد اختلاف به شرح بند فوق موجب توقف در انجام تعهدات موضوع قرارداد نخواهد بود.

ماده 11: فسخ قرارداد:

1-11) در صورتی که به تشخیص کارفرما شرکت طرف قرارداد در انجام تعهدات خود تعلل ورزیده و یا قصوری مرتکب شده و یا خودداری از انجام نماید کارفرما حق دارد علاوه بر مطالبه خسارت قرارداد را بطور یکجانبه فسخ نموده مراتب را کتباً به اطلاع شرکت طرف قرارداد رسانیده و شرکت طرف قرارداد متعهد است خساراتی را که به کارفرما وارد می آید و تشخیص و تعیین آن با استانداری  است رأساً جبران و از عهده آنها برآید. در غیر اینصورت کارفرما نسبت به جبران هزینه ها از محل سپرده تضمین انجام تعهدات شرکت طرف قرارداد و سایر تضمین ها و مطالبات شرکت طرف قرارداد اقدام خواهد نمود.

تبصره: تشخیص وقوع تخلف از تعهدات موضوع قرارداد در هر مورد با کارفرما خواهد بود.

2-11) شرکت طرف قرارداد مجاز نخواهد بود تمامی یا قسمتی از قرارداد را به شخص دیگری بدون موافقت کارفرما واگذار نماید. در صورت تخلف کارفرما مجاز است بدون اینکه احتیاج به اقامه دلیل باشد به تشخیص خود این قرارداد را فسخ و خسارت وارده ناشی از فسخ قرارداد را مطالبه و یا از مطالبات شرکت طرف قرارداد کسر نماید.

3-11)کارفرما می تواند در هر زمان و بدون اینکه نیاز به توجیه داشته باشد قرارداد را بطور یکجانبه فسخ نماید در این صورت باید موضوع را حداقل 15 روز قبل کتباً به شرکت طرف قرارداد اعلام نماید.

4-11) در صورتی که در هر مرحله از قرارداد مشخص گردد در مدارک ارائه شده از سوی شرکت طرف قرارداد مغایرتی وجود دارد کارفرما می تواند قرارداد را به صورت یکجانبه فسخ و کلیه خسارات وارد به استانداری  را که تشخیص آن با استانداری  می باشد از محل سپرده و یا مطالبات شرکت طرف قرارداد جبران نماید.

 

5-11)  حداکثر به مدت دو هفته پس از اعلام فسخ شرکت طرف قرارداد باید برای تسویه حساب به امور مالی کارفرما مراجعه نماید.

6-11)  کلیه هزینه های مرتبت بر اقدامات ناشی از فسخ و خسارات قانونی به عهده شرکت طرف قرارداد خواهد بود و هر جا که بحث پیش بینی جبران خسارات ناشی از تخلف، قصور یا تقصیر و یا عدم حُسن انجام وظیفه و نقص در تعهدات و بصورت کلی هر گونه خسارت ناشی از هر گونه فعل یا ترک فعل پیمانکار ذکر گردیده است، چنانچه جبران خسارت از محل سپرده ها و دریافتی ماهانه پیمانکار ممکن نگردد استانداری ضمن اختیار کسر الباقی مانده خسارات مقرر از دریافتی ماههای آتی وی و عنداللزوم حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی  را خواهد داشت.

 

ماده 12: نشانی طرفین قرارداد:

1-12- نشانی کارفرما:

نشانی:

تلفن:                          فاکس: 

2-12-نشانی شرکت طرف قرارداد:

نشانی:

تلفن:                  فاکس:

نشانی های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشد لذا مکاتباتی رسمی و ارسال مراسلات از طریق نشانی های فوق الذکر قانونی تلقی می شود. در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت 48 ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند. در غیر این صورت کلیه نامه ها ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی باشد.

ماده 13 : امضاء طرفین قرارداد:

این قرارداد در 13 ماده و 3 نسخه تهیه و تنظیم شده که پس از امضای طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بود.

مهر و امضاء کارفرما:

نام و نام خانوادگی نماینده:

سمت:

امضاء:

مهر و امضاء شرکت طرف قرارداد:

نام و نام خانوادگی و سمت نماینده:

امضاء:

مهر شرکت:

 

 

 

 

              ناظر فنی                                                                           ناظر اجرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيوست شماره  1:

شرح خدمات نگهداري ، پشتيباني ، بروزرساني ، مشاوره ، نصب و راه اندازي تجهيزات شبكه

شرح خدمات شبكه:

1- پيمانكار بايد آشنايي كامل با روترها ، مودم روترها ، سيستم هاي آنها و نحوه برنامه ريزي آنها داشته تا در صورت لزوم بسته به نظر كارفرما نسبت به برنامه ريزي و نصب و تنظيم آنها اقدام نمايد

2- پیمانکار ملزم به پایش مستمر صحت عملکرد شبکه می باشد و می بایست در راستای ارتقاء و پیشگیری از مشکلات احتمالی ، ارائه راهکار نماید .

3- پيمانكار ملزم است در صورت درخواست ناظر و نماينده كارفرما براي ارائه سرويس به كاربران جديد نسبت به نصب داكت حداکثر 100 متر، كابل كشي حداکثر 200 متر، نصب سوكت و اتصال به پچ پانل شبكه در حد متعارف اقدام نمايد و هزينه خريد تجهيزات مربوطه بعهده كارفرما مي باشد .

4- پشتيباني ، نگهداري و بروز رساني از كليه تجهيزات فعال(ACtiVe) شبكه اعم از روترها ، سوئيچ ها ، هاب ها ، سرورها ، Firewall ها ، Internet و غيره.

5- پشتيباني نگهداري و بروز رساني از سرور اکتیو دایرکتوری و ایجاد یک سرور بک آپ

6- نصب،پشتيباني نگهداري و بروز رساني از سرور wsus

7- نصب،پشتيباني نگهداري و بروز رساني سیستم مانیتورینگ شبکه

8- نصب، نگهداري و پشتيباني ارتباط ساختمان اصلي با ساختمان فرمانداری و آموزش و پژوهش بجنورد از طریق شبکه بیسیم

9- نصب ، راه اندازي و نگهداري سرورهاي فعلي و سرورها و سرويس هاي جديد شبكه براساس نياز كارفرما.

10- به روز نگهداري و ارائه مستندات موجود شبكه هاي اينترنت و اينترانت و ارائه مستندات جديد در صورت تغييرات در شبكه و همچنين ارائه راهنماي كاربري سيستم هاي موجود و جديد.

11- شماره گذاری کلیه نودهای شبکه و ارائه نقشه شبکه به صورت نرم افزاری

12- تهیه مستندات شبکه طبق دستورالعملهای کارفرما

13- پشتيباني ، پيگيري، توسعه ، رفع اشكال و سرويس دهي به ارتباطات شبکه دولت كليه ادارات سطح استان

14- بازبيني دوره اي تجهيزات مطابق دستورالعمل هاي زير مي باشد:

1-14) تهیه فرم بازبینی دوره ای و گرفتن امضا از کاربران

2-14) بازبيني هر سه ماه يكبار تجهيزات فعال

1-2-14) بازبيني كليه Switch,Router,Firewall,و Internet cache ها

2-2-14)  تميز كردن وگردگيري فنهاي Switch,Router,Firewall,و Internet cache با دستگاه BIower

تبصره 1:  كليه تجهيزات فوق الذكر بايد بصورت فيزيكي از Rack جدا شده ، فن دستگاه توسط يك اهرم ثابت نگه داشته و سپس توسط دستگاه BIower تميز و گردگيري گردد.

3-2-14)  تميز كردنGBIC هاي سوئيچ ها با تميز كننده مخصوص.

4-2-14)   تميز كردن پورتهاي Switch,Router,Firewall,و Internet cache

5-2-14)   بازديد LabeI هاي تجهيزات مذكور و تصحيح آنها.

6-2-14)   بازديد سالم بودن فنهاي سوئيچ به صورت مشاهده فيزيكي.

3-14)بازبینی سرورها

1-3-14) - تميزكردن و گردگيري سرورها

 2-3-14)   بازبيني كليه كارتهاي واسط نصب شده بروي سرورها

4-14) بازبینی هر سه ماه یکبار تجهیزات غیرفعال

1-4-14) بازبینی کلیه رک ها در طبقات

2-4-14)  تميزكردن و گردكيري

3-4-14) بازبيني و تميزكردن كليه فن هاي رك طبقات

4-4-14) تست پاورماجول(اعم از تست برق ايزوله ، تست ولتاژ، ارت)

5-4-14)آرایش کامل رکهای دیواری و ایستاده

15-نصب ، راه اندازی ، نگهداری  و نظارت بر عملكرد صحيح ups ها شامل بررسي شبكه برق ، ميزان بار و كنترل دماي محيط ، تميز كاري و ارائه گزارشات به كارفرما بصورت ماهيانه.

16- نصب وراه اندازي تجهيزات شبكه موجود و مواردي كه در آينده خريداري و يا اعمال مي گردند.

17- نصب و آرايش كامل ركها

18- نصب و راه اندازي ابزارهاي امنيتي موردنياز

19- تهیه فرم گزارش دهی و ارائه گزارش كامل ماهيانه از وضعيت شبكه و تغييرات و تنظيمات انجام شده و ارائه Check List هاي روزانه

1-19) كليه تغييرات در شبكه چه از لحاظ سخت افزاري و چه از لحاظ نرم افزاري بايد همراه با سياست گذاري و تأييد ناظر انجام گرديده و بلافاصله در مستندات شبكه درج گردد. بديهي است در صورت عدم انجام موارد فوق كارفرما مجاز است مطابق با بند جرائم از مطالبات پيمانكار كسر نمايد.

2-19)پيمانكار موظف است در پايان قرارداد كليه مستندات شبكه و شناسنامه هاي تجهيزات و كليه نامهاي كاربري و كلمات عبور تجهيزات را به برنده استعلام سال آتي تحويل داده و تا تحويل كامل شبكه همكاري لازم را با شركت داشته باشد.

 

پيوست شماره  2:

شرح خدمات مشاوره ، پشتیبانی ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری

1- خدمات نرم افزاری:

1-1) نصب کلیه نسخه های سیستم عامل مانند Microsoft Windows و....مطابق با آخرين Service pack هاي ارائه شده و قابل Update با استفاده از نرم افزار Wsus به همراه فارسي سازهاي مناسب به تأييد كارفرما جهت سرورها و کلاینتها

2-1) نصب نرم افزاری کلیه لوازم و تجهیزات سخت افزاری

3-1) نصب برنامه هاي كاربردي مورد نياز از قبيل Firewall ، Accounting ، نرم افزارهاي مربوط به كنترل پهناي باند ، Domain و غيره مورد تأييد كارفرما.

4-1) نصب ، راه اندازی و نگهداری مستمر سرور آنتی ویروس و اطمینان از بروز رسانی

تبصره1 : در صورت مشاهده هرگونه ویروس  كه به دلیل عدم نصب و یا آپدیت آنتی ویروس کلاینت ها وسرورها ایجاد شده  مطابق بند جرایم اقدام خواهد شد..

5-1) نصب و راه اندازي سرويسهاي مختلف شبكه نظير DHCP ، DNS  ، ACTIVE DIRECTORY ، WSUS ، Antivirus Update Serves ، و... بسته به نياز و طبق تشخيص کارفرما

6-1) بررسي و شناخت ابزارهاي نرم افزاري جديد جهت بالا بردن كيفيت و سرعت عمل بخشيدن به كار شبكه با تأييد كارفرما

7-1) قبل از انجام هر گونه فعاليتي ، اطمينان حاصل شود كه از اطلاعات سيستمها ، نسخه پشتيباني تهيه شده است.عواقب حذف و يا از بين رفتن اطلاعات در حين كار متوجه پيمانكار بوده و بسته به اهميت آن پيمانكار موظف به جبران و پرداخت جريمه طبق بند جرائم خواهد بود.

8-1) نصب و راه اندازي و آزمايش نرم افزارهاي جديد خريداري شده

9-1) نصب و راه اندازي سرور و بکاپ Active Directory و پيكر بندي OU ها و تعریف سیاستهای کارفرما در اکتیو دایرکتوری بر روی ou ها

10-1) پس از نصب سيستم عامل بر روي ايستگاه كاري ، پيمانكار موظف است از طريق شبكه ، ايستگاه كاري مذكور را به عضويت Domain درآورده و مطابق با روال سياست گذاري مشخص شده از طرف كارفرما از نظر نوع سرويس و محدوديت ها كامپيوترهاي مذكور را كنترل نمايد.

11-1) نصب برنامه هاي كاربردي مورد نياز از قبيل AutoCAD ، Ms office و Dictionary  و نرم افزارهاي خوشنويسي و گرافيكي متداول و غيره

12-1) رفع عيب از مشكلات سيستمهاي عامل موجود

13-1) رفع عيب از برنامه هاي كاربردي عمومي از قبيل AutoCAD ، Ms office و...

14-1) بررسي و شناخت مزاياي نرم افزارهاي جديد كه به طور جاري استفاده مي شود تا نسبت به ارتقاء آن اقدام شود از قبيل AutoCAD ، Ms office و فتوشاپ و نظاير آن

15-1) انجام كليه فعاليتها بايد حتي الامكان در مكان استقرار سيستمها صورت گيرد مگر در مواردي كه با تشخيص ناظر و نماينده كارفرما نياز به جابجايي و انتقال به كارگاه تعمير رايانه جهت انجام ادامه تعميرات مورد نياز باشد.

16-1) نصب نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز Client های استانداری برای کار با سرورها و یا تنظیمات خاص نرم افزاری بر روی سیستمهای کاربران برای کار در محیط شبکه.

17-1) در صورت وجود موارد درخواست جهت رفع اشکال نرم افزاری پیمانکار متعهد است حداکثر یک ساعت پس از اعلام خرابی در محل جهت رفع اشکال حضور بهم رسانند.

 

2-خدمات سخت افزاری:

1-2- کلیه هزینه ها مربوط به خدمات تعمیر ، تامین قطعات ، نگهداشت و سرویس دوره ای رایانه ها ، پرینترها و اسکنرها به عهده شرکت می باشد.

تبصره1: در صورتی که دستگاه یا قطعه ای غیرقابل تعمیر باشد پیمانکار موظف است موضوع را بصورت کتبی به نماینده کارفرما اعلام کند.

تبصره2: در صورتی که دستگاه یا قطعه ای نیاز به استفاده از خدمات گارانتی یا خدمات پس از فروش دارد پیمانکار موظف است راساً اقدام نماید.

تبصره3: در صورتی که از طرف کارفرما قطعات جهت اسمبل رایانه در اختیار پیمانکار قرار دهد پیمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به اسمبل آنها اقدام نماید.

2-2- تعداد کل دستگاهها شامل: حدود 300.دستگاه رایانه 170. دستگاه پرینتر لیزری 25 دستگاه اسکنر و 2 دستگاه پلاتر

3-2- فهرست برداري و بررسي شناسنامه براي كليه رايانه ها و متعلقات شبكه در نرم افزار معرفی شده از طرف ناظر  و درج و بروزرساني اطلاعات و اقدامات انجام شده تا پايان قرارداد در مورد هر دستگاه در برنامه مذكور به نحوي كه كليه گزارشات ارائه شده از طريق نرم افزار با عمليات انجام گرفته مطابقت كامل داشته باشد.

4-2- بازرسي و سرويس منظم و طبق برنامه تنظيمي كارفرما به منظور زدودن آلاينده ها از سيستم هاي سخت افزاري و بررسي وضعيت آنها و در صورت لزوم ، اقدام لازم جهت رفع اشكالات احتمالي آنها و ارائه گزارشهاي انجام كار به ناظر و نماينده كارفرما و ثبت در شناسنامه دستگاه.

5-2- گزارش كليه تعميرات و تعويض قطعات به صورت ماهيانه به كارفرما ارائه گردد.

6-2- پيمانكار موظف است در زمان شروع قرارداد و شناسايي اوليه سيستم ها نسبت به بازديد و الصاق برچسب پشتيباني مخصوص پيمانكار اقدام نموده و اطلاعات دقيق سيستمهاي مذكور را در نرم افزار شناسنامه اي وارد و اقدام به پلمپ نمايد و در صورت وجود مشكل و نياز به قطعات احتمالي حداكثر ظرف يك هفته مراتب را به كارفرما اعلام نماید

7-2- پیمانکار موظف است 4 بار در طول مدت قراردادPM (سرویس ، نظارت و بازرسی کامپیوترها ، پرینترها ، اسکنرها و پلاترها) را طبق شرح ذیل به نحو احسن انجام دهد.

1-7-2-کلیه کیس ها بادگیری و فن های کیس در صورت نیاز سرویس شوند.

2-7-2- سطح خارجی چاپگرها و اسکنرها با مواد تمیز کننده مجاز بطور کامل تمیز شوند و دستگاههایی که نیاز به سرویس کامل دارند جنرال سرویس شوند.

3-7-2-كليه قطعات معيوب شناسايي شده و با تأييد ناظر و نماينده كارفرما نسبت به تعويض ویا تعمیر

آنها با هزينه پيمانكار اقدام گردد.

4-7-2- سيستم هاي موجود بايد پس از سرويس مجدداً پلمپ شوند

5-7-2- سرويس و كارهاي انجام شده با ذكر تاريخ در شناسنامه سيستم ضبط شود.

تبصره 1: براي انجام سرويس هاي دوره اي اول ، پيمانكار ملزم است حداكثر 10 روز پس از اعلام شروع بكار فهرست و جدول زمانبندي سرويس سيستم ها را به ناظر تحويل دهد.

تبصره 2: كليه لوازم و ابزارآلات و مواد مصرفي از قبيل اسپري تميز كننده ، دی وی دی رایتر اکسترنال ، فلش ، تستر شبکه ، تستر مادربورد و ...براي سرويس هاي دوره اي و رفع اشكالات سخت افزاري به عهده پيمانكار مي باشد و عدم در اختيار داشتن ابزارآلات و لوازم ، رافع مسئوليت پيمانكار نبوده و در صورت تأخير مطابق با بند مربوط به جرائم با پيمانكار رفتار خواهد شد.

تبصره3: انجام PM نباید خللی در ارائه خدمات رایانه ای معمول ، ایجاد نماید. لذا شرکت طرف قرارداد بایستی از نیروهای دیگری جهت PM استفاده نماید.

8-2- در صورت نياز به ارتقاء تجهيزات و يا اضافه نمودن قطعات جانبي به تشخيص ناظر و نماينده كارفرما پيمانكار موظف به انجام عمليات مورد نياز مي باشد ولي هزينه قطعات ارتقاء يافته به عهده كارفرماست و قطعات قبلي تجهيزات بايد بصورت سالم تحويل كارفرما گردد.

9-2- پیمانکار موظف به شارژ تونرهای پرینتر می باشد و در صورت عدم کیفیت مناسب مطابق  بند جرائم از مطالبات پيمانكار كسر خواهد شد.

10-2- تأمين كليه قطعات مورد نياز جهت تعمير يا تعويض لوازمات سخت افزاري رايانه ها تحت قرارداد به عهده پيمانكار است.

11-2- چنانچه به هر دلیل ممکن پیمانکار ظرف 24ساعت نتواند درخواست کارفرما را برآورده نماید موظف است حداقل دستگاه همسطح و یا بالاتر از آن را جایگزین نماید.

12-2- شرکت طرف قرارداد موظف است جهت جلوگیری از بروز وقفه از روند کار تعداد 5 دستگاه رایانه (با متعلقات) ،  1 اسکنر و 1 پرینتر به صورت Backup در سایت استانداری  داشته باشد.

13-2- انجام کلیه فعالیتها باید حتی الامکان در مکان استقرار سیستمها صورت گیرد مگر در مواردی که با تشخیص ناظر و نماینده کارفرما نیاز به جابجایی و انتقال به کارگاه تعمیر رایانه جهت انجام ادامه تعمیرات مورد نیاز باشد.

تبصره1: در صورتی که تجهیزات یا قطعات سخت افزاری جهت تعمیر نیاز به ارسال به خارج از مجموعه استانداری  داشته باشد پیمانکار پس از اعلام بصورت کتبی میتواند نسبت به خارج کردن تجهیزات یا  قطعات اقدام کند.

14-2- خدمات مشاوره ای و ارائه راه حل در زمینه تجهیزات سخت افزاری مطابق با استانداردهای جهانی موجود

15-2- مشاوره در زمینه تهیه ، بهینه سازی و ساماندهی تجهیزات سخت افزاری مطابق با استانداردهای جهانی موجود

16-2- ارائه راه حلهای متناسب جهت ارتقاء تجهیزات سخت افزاری موجود

 

پيوست شماره  3:

سایر تعهدات پیمانکار

1- پیمانکار موظف است تعداد 2 نفر نیروی مرد که دارای مدرک دانشگاهی در یکی از شاخه های فناوری اطلاعات بوده و دارای 3 سال سابقه کار مرتبط باشند را به شرح ذیل در استانداری  مستقر نماید. در ضمن پیمانکار می بایست یک نفر از افراد معرفی شده را بعنوان مسئول هماهنگی تیم مستقر به کارفرما معرفی نماید:

تبصره 1: ساعت کاری نیروهای مزبور در روزهای شنبه تا پنج شنبه 10 دقیقه قبل از ساعت شروع رسمی کار استانداری  بوده و به مدت 8 ساعت در روز می باشد.

تبصره 2: حداقل یکنفر از کارشناسان در روزهای شنبه تا چهار شنبه از ساعت 17 تا 19 در استانداری حضور بهم رساند.

2- پیمانکار موظف است یک نفر متخصص مقیم در محل پیمانکار را بعنوان مدیر پروژه شبکه و یک نفر کارشناس فنی را بعنوان مسئول بخش سخت افزار بصورت کتبی به کارفرما معرفی نماید همچنین پیمانکار می بایست نیروهای متخصص دیگری را در شرکت برای این پروژه ساماندهی نموده تا در مواقع لازم از جمله جلسات مشاوره و برطرف نمودن مشکلات احتمالی و غیره از ایشان استفاده گردد. لازم به ذکر است هرگونه مراودات فنی که از عهده کارشناسان مستقر در محل کارفرما بر نیاید از طرف کارفرما یا کارشناسان مستقر ، از طریق ایشان پیگیری خواهد شد تا نسبت به انجام آن اقدام لازم به عمل آید.

تبصره1: مدیر پروژه موظف است ضمن انجام هماهنگی های لازم گزارش اقدامات انجام شده توسط نیروهای مقیم را در دو حوزه شبکه و سخت افزار به مدیر شبکه استانداری  ارائه نماید.

تبصره2: در صورت ضرورت برای انجام ادامه کارهای باقیمانده (بنا به نظر کارفرمایروهای پیمانکار مکلف به حضور تا زمان اتمام کار (بدون هزینه) و بعد از ساعتهای مقرر فوق می باشند.

تبصره3: در مواقع خاص مانند انتخابات ، برگزاری جلسات ، حوادث غیرمترقبه و... بنا به اعلام نیاز کارفرما پیمانکار موظف است همه یا بخشی از نیروهای خود را در ساعتهای مورد نیاز (شبانه روزی) در محل حاضر نماید. (بدون هزینه)

3- کارفرما از نیروهای معرفی شده مصاحبه فنی نموده و در صورت عدم تأیید هر یک از نیروهای معرفی شده پیمانکار موظف است ظرف سه روز نسبت به جایگزینی فرد یا افراد مناسب اقدام نماید.

تبصره1: در صورتی که در طول مدت قرارداد به هر دلیلی هر یک از نیروهای پیمانکار عملکرد خوبی نداشته و یا آداب و سلسله مراتب کاری را رعایت ننماید به تشخیص کارفرما از کار بر کنار و پیمانکار موظف است ظرف سه روز کاری نیروی جدیدی را با مشخصات مندرج در این شرح خدمات جایگزین نماید.

4- ورود و خروج کلیه نیروهای پیمانکار به محل کار خود ثبت گردیده و در صورت عدم حضور نیروهای فوق در محل کارفرما به ازای غیبت هر نفر در روز مطابق مراحل زیر از مبلغ پرداختی کسر خواهد شد:

در مرحله اول سه درصد از مبلغ قرارداد ماه مزبور

در مرحله دوم پنج درصد از مبلغ قرارداد ماه مزبور

در مرحله سوم به بعد بیست درصد از مبلغ قرارداد ماه مزبور

تبصره1: هر هشت ساعت تأخیر در ورود و یا تعجیل در خروج یک روز محسوب خواهد شد و غیبت یا تأخیر بیشتر از 4 ساعت در طی یک روز نیز یک روز حساب خواهد شد.

5- پیمانکار موظف است کلیه درخواستهای کارفرما و عیوب احتمالی بوجود آمده و سایر موارد ذکر شده در شرح خدمات پیوستهای شماره 1 و 2 این قرارداد را در مدت زمان متعارف انجام دهد در غیر این صورت مطابق بند جرائم ار مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

تبصره1: هرگونه بی نظمی ، سستی ، کم کاری ، عدم هماهنگی در کارها و اختلال در امور محوله بنا به تشخیص کارفرما مشمول جریمه فوق می گردد.

تبصره2:پیشنهاد می گردد جهت جلوگیری از هرگونه وقفه در انجام درخواستهای کارفرما و یا مرتفع نمودن مشکلات احتمالی پیش آمده پیمانکار بنا به ضرورت و تشخیص خود متخصصین مربوطه بیشتری را در محل کارفرما حاضر نماید.

تبصره3: استفاده از مرخصی برای نیروهای پیمانکار امکانپذیر نبوده جز در مواقع ضروری به تشخیص کارفرما با اطلاع قبلی «و» درخواست کتبی و با معرفی فرد جایگزین که از نظر فنی مورد تأیید کارفرما باشد.

تبصره4: پیمانکار موظف است نسبت به معرفی افراد فوق در هنگام ارسال مدارک اقدام نماید.

تبصره5: پیمانکار نباید برای پیگیری امور اداری و مالی این قرارداد و یا قراردادها و فاکتورهای دیگر خود از اشخاص موضوع بند 1 پیوست شماره 3 این قرارداد استفاده نماید.

6- پیمانکار موظف است کلیه اسناد و مستندات کاری موجود در شبکه استانداری  را محرمانه تلقی نموده و از افشای آن به غیر به هر عنوانی خودداری نماید.

7- در خصوص انتخاب نیروهای مقیم موضوع ماده 1 پیوست شماره 3 ، در صورتی که استانداری بخواهد از نیروهای فعلی که دارای سابقه کار در استانداری نیز بوده اند استفاده نماید شرکت موظف می­باشد نسبت به بکارگیری آنان اقدام نماید.

8- تجهيز كارگاه تعميرات رايانه ها و لوازم سخت افزاري و تأمين ابزارها و لوازم كارگاهي و آزمايشگاهي مورد لزوم بر عهده پيمانكار بوده و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در قبال تأمين اين گونه ملزومات نخواهد داشت .

9- همكاري با كارفرما در ارائه مطالب در جلسات شامل نصب ، راه اندازی و مدیریت ویدئو کنفرانس ،نصب ويدئو پروژكتور و تأمين ارتباط شبكه و آماده سازي و نصب نرم افزارهاي لازم جهت ارائه اهداف مورد نظر با توجه به نياز ارائه دهنده.

10- انجام امور متفرقه از قبيل جابجايي كامپيوترها ، پروژكتورها ، رايت CD و كمك در برپايي نمايشگاهها و سمينارها و انتخابات با توجه به نياز واحد كامپيوتر.

11- پيمانكار موظف است جهت رفع مشكلات احتمالي موارد مذكور حداقل 1 نفر از پرسنل و 3 شماره تلفن همراه را به صورت 24 ساعته در هفت روز هفته به كارفرما معرفي نمايد. در صورت در دسترس نبودن و یا جواب ندادن و یا خاموش بودن تلفن همراه مطابق بند جرائم از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

پیوست شماره 4

پیمان منع افشای اطلاعات

 

این پیمان با عنایت به مفاد بند )4( قانون مجازات افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353، ماده 544 قانون مجازات اسلامی و رعایت مصوبه شورای عالی امنیت ملی با موضوع چگونگی حفاظت از اطلاعات، اسناد و مدارک (بخشنامه شماره 4270/110/م/خ به تاریخ 25/7/87 ) و مفاد مندرج در قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1387 ؛ بین استانداری خراسان شمالی به نشانی ................................................................... و با نمایندگی آقای محمود دلپسند  معاون محترم توسه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان شمالی به عنوان طرف اول که در این پیمان «صاحب اطلاعات» نامیده می شود و آقای/ خانم/ شخص حقوقی نام: .............................. نام خانوادگی: ............................ شماره شناسنامه/ پاسپورت: .................................. تاریخ تولد: ..................................... محل تولد:....................................... آدرس منزل و تلفن:..................................................................................... به عنوان طرف دوم، که در این پیمان «گیرنده اطلاعات» نامیده می شود .

  1. اینکه صاحب اطلاعات دارای اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به استانداری می باشد که محرمانه و مختص به این اداره است و منبعد در این پیمان اطلاعات طبقه بندی شده نامیده می شود.
  2. اینکه گیرنده اطلاعات به موجب این پیمان ، اطلاعات طبقه بندی شده ای را به منظور انجام تعهدات خود در قبال سازمان/ شرکت دریافت می نماید، با توافق و قصد واحد طرفین و با شرایط ذیل، منعقد می گردد.

1: موضوع پیمان:

عدم افشای اطلاعات طبقه بندی شده و رعایت شرایط، حدود، مالکیت، اعتبار حقوق، محدودیت ها و جزئیات مربوطه، که از جانب صاحب اطلاعات به منظور انجام تعهدات یا امور محوله در اختیار گیرنده اطلاعات قرار داده می شود.

تبصره1: کلیه اطلاعات و موضوعاتی که در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می گیرد و دارای طبقه بندی حفاظتی می باشد محرمانه محسوب می گردد.

2: زمان شروع و خاتمه:

این پیمان از تاریخ ........../........./.......... تا زمانیکه اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات می باشد نافذ و موثر می باشد. این تعهدات تا مادامیکه اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی در اختیار گیرنده اطلاعات می باشد معتبر می باشد. زوال وصف اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی اسناد و اطلاعات و زمان آن، توسط صاحب اطلاعات به طور کتبی اعلام می گردد و گیرنده اطلاعات قبل از استعلام و پاسخ صریح صاحب حساب دائر بر زوال وصف مزبور مکلف به رعایت کلیه تعهدات این پیمان می باشد.

* تبصره: در صورت قطع همکاری گیرنده اطلاعات با صاحب اطلاعات، گیرنده متعهد است که کلیه اسناد و اطلاعاتی را که قابل استرداد به صاحب اطلاعات می باشند، به سازمان/ شرکت ................................... مسترد نمایند. لیکن تعهدات این پیمان به شرح فوق باقی و معتبر می باشد.

3: شرایط و تعهدات طرفین:

1-3- صاحب اطلاعات با ارائه اطلاعات و گیرنده اطلاعات با دریافت اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی به شرح مفاد این پیمان توافق نمودند.

2-3- صاحب اطلاعات (نگهدارنده اطلاعات) می تواند اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را تنها جهت استفاده به منظور انجام امور پژوهشی، فنی و اداری استانداری خراسان شمالی  با رعایت کلیه مفاد این پیمان در اختیار درخواست کننده (گیرنده اطلاعات) قرار دهد.

3-3- گیرنده اطلاعات تعهد نمود تا این اطلاعات دارای طبقه بندی را تنها در موارد ذکر شده در این ماده و یا سایر مواردی که براساس مفاد این پیمان مجاز می باشد ، مطالعه ، آزمایش و بررسی نموده و در دیگر موارد این اطلاعات را مطابق با بندهای این پیمان با رعایت نکات طبقه بندی حفاظتی نگاه دارد، فاش نسازد، منتشر یا در اختیار عموم قرار ندهد.

4-3- گیرنده اطلاعات تعهد نمود اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را در اهدافی غیر از رابطه خود با صاحب اطلاعات مورد استفاده قرار ندهد و آنها را تنها با مجوز صاحب اطلاعات دراختیار ادارات، مدیران یا مستخدمانی قرار دهد که به طور اخص و در راستای انجام امور صاحب اطلاعات نیاز به دانستن آنها دارد.

5-3- اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی نباید در مسیری غیر از اهداف این پیمان بازسازی یا تغییر شکل داده شود. بلافاصله پس از درخواست صاحب اطلاعات ، گیرنده اطلاعات بایستی عیناً (اصل) نسخه های اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی دریافتی اعم از نوشتار یا هر نوع رسانه دیگر، به انضمام کلیه رونوشت ها و کپی ها و نسخه های بازسازی شده را مدت 10 روز پس از درخواست به صاحب اطلاعات باز گرداند.

6-3- گیرنده اطلاعات تعهد و تضمین می نماید که در مدت اعتبار این پیمان (موضوع ماده 2) با هیچ یک از شرکتهای رقیب تحت هیچ عنوان و شغل خاصی همکاری ننماید. درصورت احراز تخلف از جانب گیرنده اطلاعات، مفاد ماده 9 پیمان حاکم خواهد بود.

7-3- گیرنده اطلاعات تعهد نمود که در مدت زمان اعتبار این پیمان و تعهدات ناشی از آن از انجام هرگونه مصاحبه مرتبط با اطلاعات محرمانه دراختیار به هر نحو با کلیه رسانه ها و مطبوعات اعم از عمومی و اختصاصی بدون اخذ مجوز کتبی از صاحب اطلاعات خودداری نماید.

* تبصره 1: درصورتی که به هر نحو همکاری طرفین قطع گردد این پیمان و کلیه تعهدات ناشی از آن مستقلاً تا زمانی که اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات قرار دارد معتبر و لازم الاتباع باقی خواهد ماند.

* تبصره 2: گیرنده اطلاعات ، حق هیچ انتفاع یا استفاده از اطلاعات موضوع این پیمان را برای خود ندارد.

* تبصره 3: در صورتیکه برخی از مفاد این پیمان به موجب حکم قطعی مراجع ذیصلاح قانونی یا قضایی محکوم به بطلان یا عدم نفوذ گردد، مابقی مفاد آن بین طرفین نافذ و لازم الاتباع باقی خواهد ماند.

 4: جزئیات اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی:

اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی مشتمل بر هر نوع دیتا، مواد اطلاعاتی، محصولات فنآوری، سخت افزار و یا نرم افزار، اسناد فرمت شده و/ یا فرمت نشده بطور کامل یا جزئی، اسناد SLA, SOC, SOW, LOM, LOP, RFQ, RFP ، قراردادها، تفاهم نامه ها، مشخصات فنی تجهیزات، مشخصات اطلاعاتی پرسنل، Manual ها، Business Plan ها، Marketing ها، اطلاعات مالی و دیگر اطلاعات داده شده یا پذیرفته شده، بصورت شفاهی، نوشتاری و با استفاده از (موجود در) هر نوع رسانه، می باشد که از سوی صاحب اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات قرار داده شود.

 5: دارای طبقه بندی حفاظتی بودن (محرمانه، خیلی محرمانه، سری، بکلی سری):

1-5- عدم استفاده از : گیرنده اطلاعات تعهد نمود، به هیچ طریقی از نتیجه و محصول اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی استفاده ننماید به جز در راستای اهدافی که این اطلاعات جهت تحقق آنها در اختیار وی قرار گرفته است.

2-5- عدم افشاء : گیرنده اطلاعات تعهد نمود که تمامی تلاش خود را جهت منع افشای اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی و یا هر بخشی از آن به اشخاص متفرقه را بنماید. کارکنان گیرنده که در راستای استفاده های مجاز (براساس این پیمان) نیاز به اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی مذکور دارند، از این قاعده مستثنی می باشند.

3-5- اصل رازداری: گیرنده اطلاعات تعهد نمود که تمامی اقدامات لازم جهت حفاظت از اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را به عمل آورده و از افشای اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی در مجامع عمومی یا در اختیار قراردادن آن به اشخاص غیرمجاز جلوگیری نماید.

6: حدود اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی:

در موارد زیر اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی، اختصاصی تلقی نشده و گیرنده اطلاعات متعهد به رعایت مفاد این پیمان در مورد این دسته از اطلاعات نخواهد بود:

1-6- اطلاعات بدون کم و کسر از جانب صاحب اطلاعات به اطلاعات عمومی رسیده باشد.

2-6- نهادهای دولتی طبق نیاز خود به دستور ارائه اطلاعات بصورت عمومی داده باشند.

* تبصره: کلیه اطلاعات موضوع ماده 4 که در جریان انجام تعهدات و پروژه ها توسط گیرنده اطلاعات حاصل و کسب می گردد، متعلق و مختص به سازمان/ شرکت ............................... و دارای طبقه بندی حفاظتی تلقی و مشمول شرایط و احکام این پیمان خواهد بود.

7: حدود مالکیت اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی:

گیرنده اطلاعات اقرار نمود که تمامی اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی جزو دارایی های صاحب اطلاعات باقی مانده، و ارایه دهنده می تواند این اطلاعات دارای طبقه بندی را هر طور که بخواهد بدون اجازه گیرنده اطلاعات استفاده نماید.

از بندهای این پیمان نبایستی تلقی یا تفسیر انتقال حقوق اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی یا هرگونه جواز یا سایر مالکیت های معنوی درخصوص اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی بشود.

8: اعتبار حقوق و محدودیت ها:

حقوق و تعهدات این قرارداد درخصوص الف) صاحب اطلاعات، نمایندگان یا افراد مأمور او و ب) گیرنده اطلاعات، نمایندگان یا افراد مأمور او الزام آور، قابل اجرا و پیگیری می باشد.

9: جبران خسارت:

گیرنده اطلاعات تعهد نمود که کلیه خساراتی را که در اثر قصور یا تقصیر وی یا عدم ایفای هر یک از تعهدات ناشی از پیمان متوجه صاحب اطلاعات می گردد، جبران نماید. تقویم خسارت با صاحب اطلاعات بوده و گیرنده اطلاعات متعهد به پرداخت مبلغ برآوردی صاحب اطلاعات گردیده و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب نمود. همچنین تعهد گیرنده در حفظ و نگهداری اطلاعات تعهد به نتیجه بوده و هرگونه اقدام مغایر مفاد قرارداد و قوانین و بخشنامه های صدرالذکر قابل تعقیب کیفری (علاوه بر جبران خسارت به شرح فوق) خواهد بود. لازم به ذکر است درصورت تخلف از مراتب مندرج در قرارداد کلیه تبعات قانونی آن صرفاً متوجه گیرنده اطلاعات بوده و صاحب اطلاعات طبق مقررات قانونی مزبور با گیرنده اطلاعات رفتار می نماید.

بدیهی است این قرارداد از حیث تابع قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد و چنانچه بین طرفین اختلافی پیش آید که نتوان آن را از طریق مذاکره حل و فصل نمود موضوع اختلاف در مراجع قضائی کشور مطرح و رأی مراجع ذیصلاح قانونی برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

 

 

 

 

 


منبع : اداره آمار و فنآوری اطلاعات معاونت دانشجویی و فرهنگی چاپ مطلب ارسال خبر به دوستانرتبه بندی شما به مطلب فوق:

دیدگاه‌ها 2 نظر

میلاد حاجی زادهچهارشنبه ٥ دی ١٣٩٧ ساعت ١٣:٢٥ ب.ظ

دانلود نمونه فرم قرارداد شبکه در آدرس زیر https://rayanposhtiban.com/قرارداد-پشتیبانی-شبکه-و-کامپیوتر/

علی عیزادهیكشنبه ٢٤ فروردین ١٣٩٩ ساعت ٢٢:٢٨ ب.ظ

سلام خوب بود ولی پیکانکار رو بیچاره کردید...:| همش به نفع کارفرماس!!