پایگاه خبری - اطلاع‌رسانی وب ‌دا - خراسان شمالی
پنج شنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٣ -
»
اخبار زیر مجموعه های علوم پزشکی خراسان شمالی


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳۶ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۱۴ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۴۴۰۹۵۶ مورد

اهداف کانون دانشجویی


دانشجویانی که به انجام داوطلبانه خدمات امدادی و عام‌المنفعه علاقه‌مند هستند، می‌توانند در کانون هلال‌احمر دانشگاه‌شان عضو شوند و در صورت داشتن شرایط لازم یک کانون دانشجویی هلال‌احمر تأسیس کنند.

این کانون‌ها بر اساس توافق‌نامه سازمان با وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی تحت پوشش سازمان تشکیل می‌شود.

کانون‌های دانشجویی برای عضو‌گیری از دانشجویان و استفاده بهینه از توان و ظرفیت آنها برنامه‌ریزی می‌کنند و دانشجویان علاقمند پس از ثبت نام و گذراندن دوره‌های آموزشی لازم، بر حسب علاقه‌شان به تیم‌های امدادی و بشردوستانه وارد می‌شوند.

انجام تحقیقات علمی، طرح‌های مشترک علمی و پژوهشی و پروژه‌های مرتبط با اهداف و وظایف جمعیت هلال‌احمر از مهمترین کارکردهای این کانون‌ها است. آموزش‌ها و فعالیت‌های فوق برنامه، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به دانشجویان، آماده کردن اعضا برای شرکت در فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی، خدمات عام‌المنفعه و سایر برنامه‌های سازمان، انتخاب و آموزش مربیان از بین دانشجویان علاقه‌مند هم وظایف دیگری است که کانون‌های دانشجویی بر عهده دارند. اکنون بیش از ۹۳۶ کانون دانشجویی در مؤسسات آموزش عالی کشور فعالیت می‌کنند.

اهداف کانون

۱) جذب، سازماندهی و تربیت دانشجویان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات امدادی و اجتماعی مورد نیاز جامعه بـه ویـژه هنگـام بـروز حوادث طبیعی و غیر مترقبه

۲) توسعه مشارکت دانشجویان، در تصمیم سازی‌ها، تصمیم گیری‌ها و فعالیتهای مربوط به سازمان و دانشگاه

۳) کمک به امر سلامت اخلاقی جامعه و دفاع از ارزشهای الهی و انسانی

۴) بستر سازی مناسب در جهت تداوم و استمرار همکاری دانشجویان داوطلب با هلال احمر پس از فراغت از تحصیل

۵) کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظائف و هدفهای انسانی جمعیت هلال احمر از طریق برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در جهت سیاسـتهای کلی پژوهشی و آموزشی کشور و جمعیت

۶)  همکاری داوطلبانه در فعالیتهای فوق برنامه برای دانشجویان و نیز برنامه‌های خدمات بهداشتی و درمـانی بـرای دانشـجویان دانشـگاههای علـو م
پزشکی

۷) تلاش در جهت تقویت روحیه انسان دوستی و نوعدوستی در بین دانشجویان با انجام برنامه‌های بشردوسـتانه و عـام المنفعـه و امـدادی و بسـط اندیشه‌هایی همچون مهرورزی، خدمت به دیگران، نیکوکاری، ایثار و از خودگذشتگی، صلح و دوستی با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها

۸) تقویت تفکر دینی و هدایت گرایش فطری و تبیی جا ن یگاه رفیع انسان در عالم هستی بر اساس بینش توحیدی

۹) تلاش و کوشش در جهت پرورش روحیه تعبد آگاهانه و تقویت ایمان و تحکیم عمل صالح و قداست بخشیدن به شـیوه هـای زنـدگی در پرتـو هدایت معنوی و ادای فرایض دینی در بین اعضا

۱۰) اغتنام فرصت جوانی در مسیر کوتاه زندگی و مجاهده در کسب کمال و رفع ملال بر مبنای اتکال به خدا، اعتماد بـه نفـس، توفیـق عبـادت و تحصیل سعادت

۱۱) تقویت و پرورش رو حیهی سلم و صفا، صداقت و صمیمت، همدلی و همنوایی در تحقق امر تاءلیف قلوب و تحکیم اخوت در بین اعضاء

۱۲) تقویت ارادهی اعضاء در مسیر تحقق حیات طیب و معقول

۱۳) اهتمام به پرورش استعداد‌ها، استکمال روحی و استحصال گنجینه‌های عقلی و ذخایر وجودی و تقویت بنیهٔ علمـی و تسـهیل امـر رشـد و معرفت اعضا

۱۴) توسعهی دامنهی شناخت و معرفت اعضاء نسبت به الگوی خانواده سالم و مطلوب در معارف اسلامی بر اساس قرآن، سـیره و روش اسـوه هـای متعالی جهت آماده نمودن جوانان به زندگی اجتماعی

۱۵) تلاش برای گرایش اعضاء به صلاح و اصلاح اجتماعی و برقراری صلح و صفای جهانی و تاءمین آرامش انسان‌ها و تضمین سلامت روان‌ها و اجتناب و پرهیز از خشونت

۱۶) تلاش در جهت فراگیری آئین دوستی و مصاحبت، رحمت و شفقت، رفق و ملایمت و تعارف و تعاطف نسبت بـه یکـدیگر و پرهیـز از تنـدی و خشونت و اجتناب از کینه و خصومت در بین جوانان

۱۷) تقویت روحیهی شور و نشاط و امید و حرکت در بین اعضاء بر اساس تبلیغ و تعمیم فرهنگ کار و ابتکار، فضیلت اشتغال و قداست کسب حلال و تلاش معاش

۱۸) ابتهاج روحی و اتحاد جمعی در عمران و آبادی میهن اسلامی با دستهای توانا و اندیشهٔ پویای جوانان پرشور ایرانی و استعانت از غیرت ملی و نصرت الهی

۱۹) تقویت روحیهی خدمت و همکاری، احسان و فداکاری و ایثار و از خودگذشتگی نسبت به همنوعـان و مجاهـدت و مـ داومت در کسـب توفیـق خدمت خلق و ادای شکر نعمت خالق

۲۰)  پرورش جسمی و توانمندی و چالاکی همراه با تقویت روحیهی جوانمردی و فتوت، شهامت و شجاعت و پرورش حس حق طلبی