پایگاه خبری - اطلاع‌رسانی وب ‌دا - خراسان شمالی
دوشنبه ١ مرداد ١٤٠٣ -
»
اخبار زیر مجموعه های علوم پزشکی خراسان شمالی


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۶۳۷ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۵۱۹۰۵۳ مورد

معاون بهداشتی


آقای دکتر قدرت اله نامدار پور    

رئیس مرکز بهداشت

 شرح وظایف:

 1-نظارت بر اجرای صحیح سیاست ها و خط مشی های وزارت بهداشت و درمان در شهرستان به ویژه در مسائل بهداشتی .

۲- شناخت مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی منطقه .

۳- ایجاد هماهنگی لازم بین ارگانها و نهاد ها و سایر سازمانهای دولتی بمنظور پیشبرد برنامه بهداشتی و درمانی .

۴- نظارت و رسیدگی و اخذ تصمیمات لازم در اداره امور اداری و مالی ستاد و واحد های تابعه شبکه .

۵- ایجاد هماهنگی لازم با مرکز بهداشت استان برای تعیین و تامین نیروی انسانی متعهد مورد نیاز .

۶- فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم در جهت برقراری ارتباط و هماهنگی بین اجزای شبکه از سطوح پایین تا بالا .

۷- هدایت و نظارت بر حسن جریان امور واحد های اجرایی تابعه از طریق سرکشی های مستمر به آنها و اتخاذ تصمیم لازم .

۸- پیش بینی و تهیه وسایل و تجهیزات و دارو های مورد نیاز واحد های عرضه خدمت در حوزه تحت پوشش .

۹- نظارت و کنترل بر واحد های بهداشتی و درمانی بخش خصوصی و هدایت آنها در جهت خط مشی های وزارت بهداشت و درمان و مرکز بهداشت استان .

۱۰- تشکیل کمیته های فنی و تخصصی بمنظور پیشبرد برنامه های بهداشتی و درمانی و آموزشی .

۱۱-پیشنهاد و تنظیم بودجه بر اساس برنامه های تنظیم شده و نظارت بر حسن اجرای دستور العمل های بودجه مصوب و جلوگیری از هزینه اعتبارات بهداشت در بخش درمان .

۱۲- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوط به مواد داروئی ، غذائی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی حوزه تحت پوشش .

۱۳- تشویق و ترغیب مردم بمنظور مشارکت فعال آنان در جهت اجرای برنامه های مورد نظر

۱۴- نظارت بر گسترش و کیفیت خدمات آزمایشگاهی و داروئی حوزه تحت پوشش .

۱۵- نظارت بر ارزشیابی واحد های تابعه .

آقای دکتر قدرت اله نامدار پور

تلفن: 05836422203