پایگاه خبری - اطلاع‌رسانی وب ‌دا - خراسان شمالی
چهارشنبه ٢ خرداد ١٤٠٣ -
»
اخبار زیر مجموعه های علوم پزشکی خراسان شمالی


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۴۹۴ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۳۷۶۲۲۴ مورد

مدیریت پرستاری


نام و نام خانوادگی :حسین عابدی

سمت :  مدیر پرستاری (مترون)

تحصیلات :

کارشناس پرستاری

تلفن محل کار : 05832297010-داخلی 1065

       

شرح وظايف مدير خدمات پرستاري (مترون):

مدير خدمات پرستاري (مترون) در مراكز بهداشتي، درمانی و توانبخشي،  پرستاري است كه اداره واحد پرستاري مركز مربوطه را به عهده دارد.

شرح وظايف مدير خدمات پرستاري با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح ذيل مي باشد:

1- برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان

2- گردآوري اطلاعات از:

- مركز شامل: نمودار سازماني مصوب، هدف، نوع فعاليت، گزارشات ماهيانه و ساليانه، گزارش حسابرسي پرستاري، پرونده هاي كاركنان، مصاحبه با كاركنان

- مددجويان: بر حسب نوع بستري، نياز مراقبتي، خدمات ارائه شده

- منابع شامل نيروي انساني (پرستاران، بهياران، كمك بهياران، تكنسين ها و كاردان هاي اطاق عمل و هوشبري و ساير كادر وابسته) ساختار فيزيكي، امكانات و تجهيزات

3- شركت فعال در نهادهاي سياستگزاري و ديگر كميته هاي درون سازماني

4- تعيين اهداف (كوتاه مدت، ميان مدت، دراز مدت ) مبتني بر نيازها جهت تامين حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو، بيمار با توجه به خط مشي هاي مركز متبوع و پيشنهاد به مقامات ذيربط

5- تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر

6- برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون (آموزشي، پژوهشي، كنترل و نظارت كنترل عفونت و )

7- ارائه راهكار بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر

8- تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري

9- ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي، درماني و توانبخشي مركز

10- جلب مشاركت تيم بهداشتي مركز براي دستيابي به اهداف

11- ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروه هاي پرستاري

12- مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز

13- تعيين و پيشنهاد بودجه مورد نياز و اولويت بندي آن ها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري

14- مشاركت در طرح هاي پژوهشي

15- برنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت (كنترل عفونت)

16- انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحدهاي ذيربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري

17- ارائه راهكارهاي اساسي در برنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي ذیربط

18- تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري براساس استانداردهاي علمي

19- تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح وظايف مصوب

20- بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفت هاي مختلف كاري

21- پيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري

22- پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحدهاي ذيربط

23- تصميم گيري در مورد مرخصي ها، ماموريت ها و كاركنان گروه پرستاري

24- رهبري و هدايت واحدهاي ذي ربط در جهت تحقق اهداف سازماني

25- ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر، عملكرد مطلوب، حسن رفتار شغلي و

26- اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزش در كاركنان (تشويق و تنبيه) گروه پرستاري

27- اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحدها

28- تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهره مندي از فن آوريهای علمي حل مساله

29- تامين نيازهاي اموزشي كاركنان شامل: آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات خط مش ها