پایگاه خبری - اطلاع‌رسانی وب ‌دا - خراسان شمالی
پنج شنبه ٤ مرداد ١٤٠٣ -
»
اخبار زیر مجموعه های علوم پزشکی خراسان شمالی


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۷۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۵۲۲۰۵۴ مورد

 

 

ردیف

نام فرآیند

( لینک فرآیند)

شناسنامه

 

فرایند اصلاحی

 

اطلاع رسانی

نوع خدمت

تصویر

سنجه

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

درخواست خدمت (تعاملی)

ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان

1

صدور پروانه موسسات پزشکی

شناسنامه شناسنامه

اطلاع رسانی

 

*

   

*

عکس پرسشنامه سنجش رضایت

2

تمدید پروانه موسسات پزشکی

شناسنامه شناسنامه

اطلاع رسانی

*

   

*

عکس پرسشنامه سنجش رضایت

3

ابطال پرونده موسسات پزشکی  

شناسنامه

اطلاع رسانی

*

   

*

عکس پرسشنامه سنجش رضایت

4

اصلاح پروانه موسسات پزشکی  شناسنامه

شناسنامه

اطلاع رسانی

*

   

*

عکس پرسشنامه سنجش رضایت

6

 

 

استعلام هویت   شناسنامه اطلاع رسانی

 

* *

 

عکس پرسشنامه سنجش رضایت

7

 

 

استحقاق پوشش بیمه    شناسنامه اطلاع رسانی

 

* *

 

  پرسشنامه سنجش رضایت

8

 

 

سرویس رفع هم پوشانی بیمه ای   شناسنامه

اطلاع رسانی

 

* *

 

  پرسشنامه سنجش رضایت

9

 

 

نظارت بر فعالیت ازمایشگاهها شناسنامه شناسنامه اطلاع رسانی

 

* *

 

  پرسشنامه سنجش رضایت

10

 

صدور گواهینامه اعتبار بخشی ملی شناسنامه شناسنامه اطلاع رسانی   * *     پرسشنامه سنجش رضایت

11

 

تایید اطلاعات ثبت شده در سامانه  HSE شناسنامه شناسنامه طلاع رسانی   * *     پرسشنامه سنجش رضایت

12

 

بررسی و تایید کارانه پزشکان  و پرسنل شناسنامه شناسنامه اطلاع رسانی   * *     پرسشنامه سنجش رضایت

13

 

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی     شناسنامه اطلاع رسانی   * *     پرسشنامه سنجش رضایت

14

 

صدور گواهی وضعیت خدمت (پایان طرح ) در توزیع پزشکان

  شناسنامه اطلاع رسانی   * *     پرسشنامه سنجش رضایت

15

 

صدور معرفی نامه در توزیع پزشکان شناسنامه شناسنامه اطلاع رسانی   * *     پرسشنامه سنجش رضایت

16

 

پیگیری مادران پرخطر شناسنامه شناسنامه اطلاع رسانی   * *     پرسشنامه سنجش رضایت

17

 

ارسال امار بيمارستاني از بيمارستانهاي دانشگاهي استان خراسان شمالي از طريق معاونت درمان شناسنامه شناسنامه اطلاع رسانی   * *     پرسشنامه سنجش رضایت

18

 

بازدید از بخش مدارک پزشکی  بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی   شناسنامه

اطلاع رسانی

  * *     پرسشنامه سنجش رضایت

19

 

طراحی فرم های مدارک پزشکی   شناسنامه اطلاع رسانی   * *     پرسشنامه سنجش رضایت

20

 

نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت شناسنامه شناسنامه اطلاع رسانی   * *   عکس پرسشنامه سنجش رضایت

21

 

اارئه خدمت در قالب نظام ارجاع در سطح 2 و 3   شناسنامه اطلاع رسانی   * *   عکس پرسشنامه سنجش رضایت

22

توزیع نیروی انسانی کادر پرستاری در سطح بیمارستانها شناسنامه شناسنامه اطلاع رسانی   * *     پرسشنامه سنجش رضایت

23

 

تاسیس سلامتکده طب سنتی ایرانی   شناسنامه اطلاع رسانی   * *     پرسشنامه سنجش رضایت

24

 

ارائه خدمات IT شناسنامه شناسنامه اطلاع رسانی *     * عکس پرسشنامه سنجش رضایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا