پایگاه خبری - اطلاع‌رسانی وب ‌دا - خراسان شمالی
پنج شنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٣ -
»
اخبار زیر مجموعه های علوم پزشکی خراسان شمالی


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲۱ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۳۸۸ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۴۴۲۰۳۰ مورد

  تعداددانشكده زيربناي آموزشي (مترمربع) زيربناي ورزشي(مترمربع) اعتبارتخصيصي معاونت دانشجويي
1390-1389 3 2626 1400 0
1391-1390 3 3333 1800 1714500000
1392-1391 4 3333 2200 117400000
1393-1392  4 3333 2200  
1394-1393  4 3333 2200  
1395-1394 4 3700 2200  
1396-1395 4 3700 2200 31056
1397-1396 4 3700 2200