پایگاه خبری - اطلاع‌رسانی وب ‌دا - خراسان شمالی
دوشنبه ١ مرداد ١٤٠٣ -
»
اخبار زیر مجموعه های علوم پزشکی خراسان شمالی


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۵۷۹ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۵۱۸۹۹۵ مورد

بیمارستان شهدای فاروج


 

آقای دکتر مسعود امینی قلندر آباد    

ریاست بیمارستان

شرح وظایف:

1. نظارت و سرپرستی کلیه امور بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و اداری مرکز .

2. تعیین خط مشی های لازم به رؤسای واحدها ی مدیریت داخلی ، مدیریت خدمات پرستاری و سایر واحدها

3. نظارت و سرپرستی بر تنظیم بودجه سالانه و امضاء اسناد مالی پس از رسیدگی .

4.تصویب یا تعیین خط مشی و یا مقررات مربوط به خدمات درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی مرکز .

5.نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امو ر خدماتی و تأسیساتی به بخش خصوصی .

6. ایجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی و تأمین نیازمندیهای مرکز،و همچنین ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای بین بخشی مرکز بمنظور ارائه خدمات بهتر به بیماران .

7. ارائه پیشنهادات لازم جهت تأسیس یا توسعه بخشهای مرکز به مقامات ذیربط و پیگیری آنها

8.مطالعه و بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات بیمارستانی بمنظور تأمین نیازمندیهای مرکز .

9. سرپرستی جلساتی که بمنظورهای مختلف از قبیل کمیته های پرستاری – مدارک پزشکی – آموزشی – ارتقاءکیفیت و غیره تشکیل می شود .

10.فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بیماران .

11.شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی پزشکی بمنظور ارتقاء سطح علمی .

12.ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذیربط دانشگاه .

 13. ارزیابی فعالیت واحدهای تابعه مرکز بمنظور تسریع و بهبود درانجام امور مربوطه وبرنامه ریزی صحیح تردربخش ها

14.امضاء کلیه نامه ها، احکام و مکاتبات اداری و مالی مرکز .

15. نظارت و سرپرستی بر کار کلیه کارکنان مرکز .

16.تایید نهایی ارزشیابی کلیه کارکنان مرکز .

17.اجرای سایر دستورات مقامات ذیربط دانشگاه در مرکز

تلفن:05836425524 -09105128251

سابقه کاری:4 سال

سطح تحصیلات:دکتری تخصصی(پزشک متخصص رادیولوژی)

massiaghkh@gmail.co