پایگاه خبری - اطلاع‌رسانی وب ‌دا - خراسان شمالی
شنبه ٢ تیر ١٤٠٣ -
»
اخبار زیر مجموعه های علوم پزشکی خراسان شمالی


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۶۰ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۳۰۲ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۴۷۲۸۴۸ مورد

 
  تاریخ برگزاری جلسه: 1400/06/10 مکان برگزاری جلسه
شرح جلسه:  جلسه با نام خدا در تاریخ1400/06/10 ساعت 11-12  بصورت الکترونیکی با حضور اعضای کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی و مسئولین ارزیابی عملکرد دانشگاه برگزار گردید. دستور جلسه :  1- بررسی  فرایندهای میز خدمت 2-تکمیل فایل فرآیندها بر اساس مصوبات جلسه قبل   ویدئو کنفرانس

 

مصوبات جلسه :

  1. بررسی تمامی فرایندهای هر معاونت و درج فرآیند جدید یا اصلاح فرآیند های قرارداده شده در وب سایت میز خدمت توسط معاونت آموزشی، بهداشت ، توسعه مدیریت و منابع ، دانشجویی فرهنگی ، درمان، پژوهشی و غذا ودارو انجام گیرد.
  2. تمامی معاونت ها فرایندهایی را که ارسال ننموده اند را در قالب جدول اگسل تکمیل نموده و تا مورخه 1400/03/29 به مدیریت آمار وفناوری ارسال نمایند.

 

دیف

اقدام کننده

مهلت تاریخ اجرا

اقدامات انجام شده 

توضیحات

1

دبیران کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی معاونت آموزشی 

1400/03/29

فرآیندناقص بارگزاری شده  است

 

2

دبیران کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی معاونت بهداشت 

1400/03/29

 فرآیند ناقص بارگزاری شده  است

 

3

دبیران کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی معاونت توسعه مدیریت

1400/03/29

 فرآیند  بارگزاری شده  است

 

4

دبیران کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی معاونت دانشجویی و فرهنگی

1400/03/29

 فرآیند ناقص بارگزاری شده  است

 

5

دبیران کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی معاونت درمان

1400/03/29

فرآیند ناقص بارگزاری شده  است

 

6

دبیران کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی معاونت غذاودارو

 

1400/03/29

فرآیند  بارگزاری شده  است

 
7 دبیران کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی معاونت معاونت تحقیقات و فناوری 1400/03/29 فرآیند  بارگزاری شده  است  

 

 

ردیف  اعضای جلسه(دعوت شوندگان) سمت حاضر غایب
1 آقای مهندس حیدرپور رئیس جلسه +  
2 آزهرا جعفرزاده دبیر جلسه +  
3 خانم مهندس حسینی مسئول فاوا معاونت بهداشتی +  
4 آقای مهندس قاسم پور مسئول فاوا معاونت درمان +  
5 آقای مهندس علی آبادی مسئول فاوا معاونت غذا و دارو   +
6 آقای مهندس خواجه پور و خانم محمدی مسئول فاوا معاونت آموزشی +  
7 آقای مهندس خسروشاه مسئول فاوا معاونت تحقیقات و فناوری   +
8 خانم عزیزی مسیول ارزیابی عملکرد بهداشت +  
9 خانم ارزمانی مسیول ارزیابی عملکرد درمان +  
10 آقای جعفری مسئول ارزابی عملکرد دانشجویی   +
11 ------ معاونت توسعه -
12 آقای مهندس جوارشی مسئول فاوا معاونت دانشجویی و فرهنگی