پایگاه خبری - اطلاع‌رسانی وب ‌دا - خراسان شمالی
یكشنبه ٣١ تیر ١٤٠٣ -
»
اخبار زیر مجموعه های علوم پزشکی خراسان شمالی


گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۸ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۹۵۸ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۵۱۸۲۶۶ مورد

منشور اخلاقي:
رسالت دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني خراسان شمالی تعليم وتربيت نيروي انساني متعهد متبحر وكارآمد مورد نياز نظام بهداشت ودرماني براي حفظ وارتقا سطح سلامت جامعه، ارائه كليه خدمات بهداشتي درماني دردسترس با رعايت عدالت اجتماعي ومشاركت مردمي باكيفيت مطتوب مطابق استاناردهاي كشوري وحفظ ورعايت ارزشهاي والاي انساني واسلامي مي باشد بر اين اساس دانشگاه از يك سو مبتني بر راهكار هاي علمي واز سوي ديگر متكي بر ضوابط اخلاقي سعي در انجام وظايف محوله دارد. بويژه آنكه هدف سازماني ،خدمت به مردم بخصوص در حالتهاي بحراني ونيازمند به خدمات فوري مي باشد. علاوه بر اين وبر مبناي برنامه استراتژيك دانشگاه رضايتمندي وتكريم ارباب رجوع تكريم ارزشهاي معنوي در محيط اداري ايجاد درك متقابل وروحيه انتقاد پذيري، پاسداري از كرامت انساني، توسعه  عالت اجتماعي ،ارتقاء مستمر كيفيت، ايجاد فرهنگ صرفه جويي وترويج اخلاقي پزشكي از مهمترين ارزشهاي تعيين شده  مي باشند.با ايمان به اراده خالق هستي ودر جهت حفظ منا بع ملي وپاسداري از كرامت انسانني خود راپايبند به منشور اخلاقي دانشگاه مطابق مفاد زير مي دانيم
۱. بر اين با وريم كه هدف ما بعد از رضايت خداوند چيزي جز خدمت به مردم نبوده وبراي انجام ان از هيچ كوششي دريغ نخواهيم كرد.
۲.با رعايت نظم وانظباط اداري آراستگي وقت شناسي ومسئو ليت پذيري اماده ارائه خدمت به همگان مي باشيم.
۳.ما بر اين باوريم كه ارباب رجوع  سرمايه هاي واقعي سازمان بوده، شخصيت وجايگاه ايشان در فرايند ارتباطات  متقابل محفوظ مي ماند.
۴.ما هيجچ كاري را از روي تقلب يا اظهار خلاف حقيقت و وعده هاي بي اساس انجام نخواهيم داد واز طرفي به مقررات جامعه، دولت، احكام بهداشتي، ايمني وسلامت اجتماعي تكيه خواهيم كرد.
۵.انجام امور مراجعان رادر كوتاهترين زمان ممكن ضروري  دانسته وكوشش خواهيم نمود از اتلاف وقت انان خودداري نمائيم .
۶.خدمات خود را باكيفيت مطلوب به شيوه اي مناسب ونوين در اختيار مشتريان قرار داده ووظيفه داريم تا در حوزه كاري خود هر گونه اطلاعات  مورد نياز مشتريان را به سرعت با توجه به مقررات براي انان فراهم آوريم .
۷.بر اين باوريم كه مبناي ارزيابي فعاليت هاي ما نظرات وميزان رضايت مشتريان است.
۸.دريافت هر گونه انتقاذ، نظريه پيشنهاد، از سوي مشتريان را ار ج نهاده واز ان به عنوان زمينه ساز رشد وارتقا، خدمات استفاده مي نمائيم .
۹.ما سو گند ياد مي كنيم رعايت موازين شرعي ،عمل به قوانين جامعه را همواره مد نظر داشته وجز براي تحقق اهداف عاليه اسلامي وانساني گام برنداريم.